Troska o Ziemię

Troska o Ziemię.

Dla Ekornes troska o środowisko to nie tylko deklaracje. To sposób na życie obejmujący znacznie więcej niż poparcie dla sprawy. Troska o środowisko to dla nas także szacunek dla naszego dziedzictwa i troska o zachowanie norweskiej kultury.

Te przepiękne ziemie, które mamy szczęście nazywać domem, są owocem ciężkiej pracy tych wszystkich, którzy byli tu przed nami. Nasze historyczne związki z ziemią i z morzem to jeszcze jeden ważny powód, dla którego warto dbać o zachowanie nieskazitelnej czystości wód fiordów, po których żeglowali nasi przodkowie, i majestatycznego piękna gór, wokół których żyły nasze rodziny. Gdyby nie ten wspaniały ląd, nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy.

Troska o środowisko naturalne to nie tylko ochrona naszej przeszłości, ale także droga w przyszłość. Przyszłość, która zasługuje na to samo piękno, z którego my mogliśmy czerpać. Dbanie o jakość życia przyszłych pokoleń to suma drobnych wysiłków i codziennych zmian realizowanych z myślą o zachowaniu zdrowego środowiska.

Nasze historyczne związki z ziemią i z morzem to jeszcze jeden ważny powód, dla którego warto dbać o zachowanie nieskazitelnej czystości wód fiordów, po których żeglowali nasi przodkowie, i majestatycznego piękna gór, wokół których żyły nasze rodziny. Na jakość produktów Ekornes składa się suma naszych codziennych wysiłków.

Nasze codzienne starania w Ekornes nie mają na celu uproszczenia procesów czy obniżenia kosztów. Mamy na uwadze przede wszystkim najlepszy interes osób bliskich naszym sercom: członków rodzin, przyjaciół, krajan oraz klientów Ekornes.

Ze względów praktycznych wielokrotnie wykorzystujemy materiały – pozwala to na zaoszczędzenie zasobów, które dzięki temu przynoszą większy pożytek. Zamiast przekazywać resztki materiałów na wysypisko wykorzystujemy je na własne potrzeby. Weźmy dla przykładu zachwycający buk europejski stanowiący materiał podstaw krzeseł Stressless. Niewykorzystane zrębki są zbierane i spalane na potrzeby ogrzewania naszych zakładów, co pozwala zarówno ograniczyć zużycie energii, jak i chroni otaczające nas lasy. Skrawki skóry, którą obijane są sofy i fotele, są zbierane i sprzedawane producentom mniejszych wyrobów, tak aby nic się nie zmarnowało.

Poszukujemy ekologicznych materiałów i zaopatrujemy się w farby i lakiery produkowane na bazie wody. To sposób na życie obejmujący znacznie więcej niż poparcie dla sprawy. Troska o środowisko to dla nas także szacunek dla naszego dziedzictwa i troska o zachowanie norweskiej kultury.

Nasi inżynierowie opracowują złożone procesy, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i środowiska. Stosujemy intensywne procesy, takie jak odtłuszczanie stali w pętli zamkniętej, do budowy metalowych podstaw, co pozwala wyeliminować emisję szkodliwych substancji do atmosfery i do fiordów. Wdrażamy nowe praktyki i procesy zorientowane na ochronę zdrowia pracowników i utrzymanie czystości wody.

Poszukujemy ekologicznych materiałów i zaopatrujemy się w farby i lakiery produkowane na bazie wody. Stosujemy materiały wyłącznie najwyższej jakości. Postawiliśmy sobie za cel tworzenie produktów, które mają minimalny wpływ na środowisko i które przetrwają dziesięciolecia. Na jakość produktów Ekornes składa się suma naszych codziennych wysiłków. Korzystając z naszych długowiecznych mebli, również Państwo mogą przyczynić się do ochrony Ziemi.