Stressless® garanti

 

Stressless® -garantin från Ekornes.

Ekornes strävar efter att producera kvalitetsmöbler, som har följande garantier om en tillverkningsdefekt kan konstateras.

Denna garanti täcker endast användning i hemmet.

Du hittar rekommendationer om användning och vård för alla Stressless®-produkter antingen i vårt tryckta välkomstpaket, som du kan få från din återförsäljare, eller på Stressless webbplats under avsnittet Kundvård.
 
Registrera din garanti inom sex månader från det att du har tagit emot din möbel. För ytterligare registreringar var god kontakta ditt Stressless-kontor.

10 års garanti på invändiga mekaniska delar

Vi har 10 års garanti på invändiga mekaniska delar i våra fåtöljer och soffor från det att möbeln levereras till kunden första gången.

 • 10-årsgarantin omfattar Plus™-system och
 • den invändiga metallramen, inklusive metallfjädrarna och glidsystemet.
 • Den täcker inte skador på läder eller trädelar.

5 års garanti på elektriska delar

Vi har 5 års garanti på elektriska delar och motorn i fåtöljer med Power-underrede från det att möbeln levereras till kunden första gången. 5-årsgarantin täcker inte batteriet.

2 års garanti på batteriet

Vi har 2 års garanti på batteriet i fåtöljer med Power-underrede från det att möbeln levereras till kunden första gången.

1 års garanti på läderklädsel

Vi har 1 års garanti på läderklädseln, inklusive sömmar och dragkedjestängningar.
 

Om du registrerar din garanti hos Ekornes underlättar det eventuella garantianspråk.

Vad omfattas inte?

Garantin täcker inte normalt slitage, felaktig skötsel, olyckor eller skador som har uppkommit till följd av reparationer utförda av personer ej auktoriserade av Ekornes. Garantin är inte giltig om du själv har monterat produkten. Läs Villkor och bestämmelser för fullständig information.

Garantin täcker inte skador på läder, tyg eller trädelar eller fel eller skador orsakade av att produkten har använts på annat sätt än enligt tillverkarens rekommendationer. Garantin täcker inte heller fel eller skador som har uppkommit till följd av reparationer utförda av personer ej auktoriserade av tillverkaren eller skador orsakade av användning av elektriska delar som ej är originaldelar.

Rapportfrågor

I enlighet med lagen om konsumenträttigheter Consumer Rights Act 2015 ska alla fel rapporteras till den Stressless®-återförsäljare där inköpet gjordes.

Dina lagstadgade rättigheter

Ingen av garantierna ovan är avsedda att undanta eller påverka dina lagstadgade rättigheter enligt gällande konsumentlagstiftning.

  
  


Här på Ekornes strävar vi efter att våra kunder ska känna sig helt trygga när de köper våra möbler. Vi är fullvärdiga medlemmar i The Furniture Ombudsman och agerar enligt deras förfaranderegler, vilket hjälper oss säkerställa att våra kunder behandlas rättvist. Vi har också tillsammans med The Furniture Ombudsman arbetat för att få deras godkännande för vår produktgaranti, vilket är ett bevis på vår strävan efter produktkvalitet och kundnöjdhet.

Villkor och bestämmelser

 1. Denna garanti gäller fr.o.m. 1 februari 2017
 2. När ett garantianspråk skickas in måste kvitto bifogas.
 3. De heltäckande garantier Ekornes erbjuder gäller bara för den ursprungliga köparen och kan ej nyttjas för andrahandsköp eller för produkter som har köpts som skyltningsexemplar.
 4. Skyltningsexemplar har ingen garanti på läderklädseln.
 5. Skyltningsexemplar har 10 års garanti på invändiga mekaniska delar från det att möbeln levereras till återförsäljaren. Det betyder att garantin på invändiga mekaniska delar för köparen blir 10 år minus den tid möbeln har funnits hos återförsäljaren.
 6. Stressless® Power-möbler har 10 års garanti på invändiga mekaniska delar, 5 års garanti på motorn och 2 års garanti på batteriet. Om möbeln är ett skyltningsexemplar gäller dessa garantier minus den tid möbeln har funnits hos återförsäljaren.
 7. Ingen av garantierna gäller om produkten har monterats av kunden själv, ändrats, behandlats vårdslöst eller anpassats utan skriftligt godkännande från Ekornes.
 8. Ingen av garantierna omfattar skador som uppstått från normalt slitage, vilket innefattar formande, att innerskummet trycks ihop, fläckar, nedsmutsning, skav, rispor, brännmärken eller oavsiktlig skada.
 9. 1-årsgarantin gäller inte om produkten har utsatts för höga temperaturväxlingar eller stått för nära luftventilationer/element.
 10. 1-årsgarantin gäller inte för skador orsakade av färgöverföring från icke färgäkta material som tyger, plast eller kläder.
 11. 1-årsgarantin gäller inte om tillverkarens skötselråd inte har följts. Skötselinstruktioner finns i detta dokument eller på nätet under avsnittet Kundvård på stressless.com/sv-se.
 12. Om erbjudna garantier ska uppfyllas förbehåller sig Ekornes rätten att göra detta på mest kostnadseffektiva sätt. Detta innebär att korrigera frågor/problem/felaktigheter genom att en del eller komponent repareras eller ersätts eller en fullständig eller partiell återbetalning.
 13. Om en återbetalning erbjuds och accepteras övergår produkten i Ekornes ägo.
 14. Ekornes totala kostnad för att uppfylla garantierna är begränsad till maximalt det ursprungliga inköpspriset för produkten i fråga.
 15. Alla garantier som erbjuds av Ekornes är begränsade till det land där möbeln köptes.
 16. Alla garantier som erbjuds av Ekornes är begränsade till användning i hemmet.
 17. Ekornes är fullvärdig medlem i The Furniture Ombudsman och handlar enligt deras regler.  Om tvister gällande tolkningen och/eller tillämpningen av 10-, 5-, 2- och 1-årsgarantierna skulle uppstå kommer The Furniture Ombudsman att ombedjas att bestämma och vi följer deras beslut.