Villkor för användning av denna webbplats

Genom att använda www.stressless.com/global accepterar du följande villkor och förbinder dig till att följa dem:


Denna webbplats, inklusive dess innehåll och urvalet och dispositionen av innehållet på varje sida eller sidgrupp, tillhör helt och fullt Ekornes AS. Vi äger alla rättigheter till detta material.

Det är tillåtet att lagra utdrag från Ekornes webbplats på sin personliga dator och skriva ut kopior av dessa utdrag för personligt, men ej kommersiellt, bruk. Det är tillåtet att använda och distribuera nödvändiga, korta utdrag från Ekornes webbplats i syfte att skapa direktlänkar till de berörda sidorna eller sökmotoroptimeringslänkar.

All annan användning, exempelvis reproduktion, översättning, anpassning, disposition och all annan förändring, distribution eller lagring är förbjuden.

 

 

 

LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS.

Villkor för användning av denna webbplats

Dessa användarvillkor, tillsammans med det dokumentet det hänvisas i dem till (”Användarvillkor”), anger på vilka villkor du får använda webbplatsen på www.stressless.com (vår webbplats). Att använda vår webbplats innefattar att komma in på den, surfa runt eller köpa något via webbplatsen.

Läs dessa användarvillkor noga innan du börjar använda webbplatsen, eftersom de gäller när du använder vår webbplats. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa användarvillkor för framtida referens. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du godkänner dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem.

Om du inte godkänner användarvillkoren kan du inte använda webbplatsen.

Information om oss

www.stressless.com är en webbplats som drivs av Ekornes AS (”Ekornes”). Ekornes AS är registrerat i Norge och har organisationsnummer 964976430. Vårt huvudkontor är registrerat på adressen Industrivegen 1, 6230 Sykkylven, Norge.

Åtkomst till webbplatsen

Det kostar inget att besöka vår webbplats. Vi garanterar inte att vår webbplats, eller något innehåll på den, alltid är tillgängligt och inte är utsatt för störningar. Åtkomst till vår webbplats tillåts temporärt. Vi kan upphäva, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller någon del av vår webbplats utan föregående meddelande. Vi tar inte på oss något ansvar om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig vid något tillfälle eller under någon period.

Du ansvarar för alla förberedelser som krävs för att du ska kunna få åtkomst till vår webbplats. Du ansvarar också för att se till att alla personer som får åtkomst till vår webbplats via din internetuppkoppling känner till dessa användarvillkor och andra aktuella villkor och bestämmelser och följer dem. 

Immateriella rättigheter

Vi äger eller är licenstagare till alla immateriella rättigheter på vår webbplats och det material som publiceras där. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och -fördrag världen över.  Vi har ensamrätt till dessa rättigheter.

Du får skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av alla sidor på vår webbplats för personlig räkning. 

Du har inte rätt att modifiera papperskopiorna eller de digitala kopiorna av det material du har skrivit ut eller på något sätt laddat ned, och du får inte använda illustrationer, fotografier, bild- eller ljudsekvenser eller grafik separat från medföljande text.

Vår status (och eventuella identifierade bidragsgivares statusar) som upphovsmän till innehållet på vår webbplats måste alltid erkännas så vi inte har kommit överens om något annat.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella syften utan att erhålla en skriftlig licens för att göra så från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller hämtar någon del av vår webbplats på ett sätt som strider mot dessa användningsvillkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av materialet som du har gjort.

Alla namn, bilder och logotyper som identifierar oss är varumärken som tillhör Ekornes Ltd eller dess licenstagare i förekommande fall. Alla varumärken, produkter, tjänster och företagsnamn tillhörande tredje part som förekommer på denna webbplats är varumärken, servicemärken och handelsnamn som tillhör respektive innehavare.

Ej tillförlitlig information

Vi strävar efter att säkerställa att innehållet och informationen på vår webbplats är korrekt, fullständigt och aktuellt, men vi är medvetna om att felaktigheter och försummelser kan förekomma ibland.

Utan att det påverkar dina lagstadgade rättigheter tillhandahålls denna webbplats och all information, text, namn, bilder, logotyper, länkar och ikoner och annat material (utan begränsning) ”i befintligt skick” och utifrån tillgänglighet utan föreställning, garanti eller bekräftelse, uttryckligen eller underförstått, att innehållet på denna webbplats är korrekt, fullständigt och uppdaterat.

Innehållet på vår webbplats är endast ämnat för allmän information. Det är inte avsett att fungera som råd som du ska följa. Om du agerar eller inte agerar utifrån innehållet på vår webbplats ska du först söka yrkes- eller specialistråd.

Begränsning av vårt ansvar

Inget i dessa användarvillkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår vårdslöshet, bedrägeri från vår sida eller oriktig framställning, eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt engelsk lag.

I den utsträckning lagen tillåter utesluter vi alla förhållanden, garantier, föreställningar eller andra villkor som kan gälla vår webbplats eller innehåll på den, oavsett uttryckligen eller underförstått.

Vi är inte ansvariga inför någon användare för förlust eller skada, oavsett om det gäller avtal, skadestånd (inklusive försummelse), brott mot lagstadgad skyldighet eller något annat, även något förutsebart, som uppstår vid eller i samband med:

  • användande av, eller oförmåga att använda, vår webbplats; eller
  • användande av eller tillit till innehåll på vår webbplats.

Om du är företagsanvändare ska du notera att vi i synnerhet inte ansvarar för:

  • förlust av vinst, försäljning, affärer eller inkomster;
  • avbrott i verksamheten; 
  • förlust av förväntade besparingar;
  • förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller rykte; eller
  • indirekta eller påföljande förlust eller skada.

Vi påtar oss inget ansvar för innehållet på webbplatser länkade till vår webbplats. Sådana länkar ska inte tolkas som att vi stöder dessa länkade webbplatser. Vi påtar oss inget ansvar för eventuell förlust eller skada som kan uppstå utifrån din användning av dem.

Virus

Vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder vid hanteringen av vår webbplats, men vi kan inte garantera att den är säker eller fri från buggar eller virus. Du är ansvarig för att konfigurera din egen informationsteknik, dina datorprogram och din plattform för att få åtkomst till vår webbplats. Använd ditt eget antivirusprogram.

Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som orsakas av en Distributed Denial of Service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera datorutrustningen, datorprogram, information eller annat ägt material på grund av din användning av vår webbplats eller din nedladdning av innehåll som har publicerats på den eller på någon webbplats som den är länkad till. Vi ansvarar heller inte för sådant vi anser vara utanför vår kontroll.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är farligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka bereda dig obehörig åtkomst till vår webbplats, servern på vilken vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är kopplad till vår webbplats. Du får inte attackera vår webbplats genom en Denial of Service-attack eller en Distributed Denial of Service-attack. Bryter du mot dessa bestämmelser skulle du begå ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi rapporterar alla sådana brott till relevanta lagupprätthållande myndigheter och samarbetar med dessa myndigheter genom att röja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

Länkning till vår webbplats och rättigheter för tredje part

Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är korrekt och lagenligt och som inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det. Du får däremot inte skapa en länk på ett sätt som antyder någon slags förbund med, godkännande av eller stöd från vår sida som inte existerar, såvida du inte har skriftligt godkännande från oss. Företagsanvändare måste har vårt skriftliga tillstånd innan en länk upprättas till vår webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att utan meddelande ta bort rätten till länkning.

Om du vill använda något innehåll på vår webbplats på annat sätt än det som anges ovan vill vi att du kontaktar oss.

När vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls dessa länkar endast i informationssyfte.  Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

Andra aktuella villkor

Dessa användarvillkor hänvisar till vår integritetspolicy och redogör för hur vi behandlar sådana personuppgifter vi samlar in om dig, eller som du tillhandahåller oss via webbplatsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan behandling.

Allmänna åtgärder

Vi kan när som helst revidera dessa användarvillkor genom att ändra denna sida. Kontrollera denna sida då och då för att hålla dig underrättad om eventuella ändringar som vi gör, eftersom de är bindande för dig.

Vi kan från tid till annan uppdatera vår webbplats och kan när som helst ändra innehållet. Observera dock att visst innehåll på webbplatsen vid vissa tillfällen kan vara inaktuellt och vi har ingen skyldighet att uppdatera det.

Om du är konsument ska du vara medveten om att dessa användarvillkor, dess innehåll och dess utformning regleras av engelsk lag. Både du och vi är överens om att domstolarna i England och Wales ska ha icke-exklusiv jurisdiktion. Är du bosatt i Nordirland kan du dock låta förhandlingarna ske i Nordirland och är du bosatt i Skottland kan du också låta förhandlingarna ske i Skottland.

Om du är företagskund ska du vara medveten om att dessa användarvillkor, dess innehåll och dess utformning (och eventuella icke avtalsmässiga tvister eller anspråk) regleras av engelsk lag. Båda parter är överens om att domstolarna i England har exklusiv jurisdiktion.

Senast uppdaterad september 2022