Ekornes – integritetspolicy för webbplats

Ekornes – integritetspolicy för webbplats

Senast uppdaterad den 27 april 2018

Ekornes ASA är en tillverkare av högkvalitativa möbler med huvudkontor i Sykkylven, Norge. För oss kommer kunderna alltid först. Det innebär också att vi är öppna om hur vi behandlar dina personuppgifter. Användning av Ekornes tjänster sker i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy. 
 
1. Personuppgiftsansvarig
Ekornes ASA är ansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Frågor gällande vår behandling av personuppgifter kan skickas till Data Protection Officer (DPO): dpo@ekornes.com

2. Vilka uppgifter samlar vi in?
Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna leverera, stödja, anpassa och utveckla våra tjänster och göra dem mer relevanta och användbara för dig. Med personuppgifter menas all information som har en direkt eller indirekt koppling till dig. 

2.1. Nyhetsbrev 
När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in följande information om dig: 
· E-postadress

2.2. Garanti
När du använder vårt garantiformulär för att registrera dina köp samlar vi in följande information om dig: 
· Titel
· För- och efternamn
· Postnummer
· Adress
· Ort
· Telefonnummer
· E-post
· Information om återförsäljaren
· Produktens leveransdatum
· Produktinformation

2.2.1 Katalog

När du använder vårt katalogformulär för att beställa en tryckt katalog samlar vi in följande information om dig:
· Titel
· För- och efternamn
· Postnummer
· Adress
· Ort
· Telefonnummer
· E-post

2.3. Stressless.com | Ekornes.com | Ekornes.co.uk | Ekornes.fr

När du besöker vår webbplats registrerar vi ditt användarbeteende, till exempel när du visar, klickar på eller söker efter innehåll på webbplatsen. Se avsnitt 3.3 för en mer detaljerad beskrivning av vilken information som samlas in (länk). 

3. Hur behandlar Ekornes dina uppgifter?

Ekornes behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda en anpassad och personlig upplevelse av våra tjänster. 

3.1. Nyhetsbrev 

När det gäller nyhetsbrev behandlar vi personuppgifter i följande syften: 

· Skicka nyhetsbrev och specialerbjudanden till dig och därmed hålla dig uppdaterad om nya produkter eller liknande marknadsrelaterad kommunikation 
· Kontakta dig vid ändringar av denna integritetspolicy 
· Använda informationen du ger oss för att kunna genomföra kampanjer eller tävlingar som du deltar i via vårt nyhetsbrev
· Använda din e-postadress för att bekräfta din identitet om så krävs

Din e-postadress lagras i en separat databas (delas inte med andra) och raderas om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på avregistreringslänken längst ner i nyhetsbrevet. 

3.2. Garantiregistrering 

När du registrerar en garanti behandlar vi dina personuppgifter för att kunna: 

· Genomföra registreringen
· Sammanställa rapporter (t.ex. över inköpsstatistik) och analysera försäljning (frekvens, antal sålda varor, omsättning m.m.) 
· Skicka relevant information om garantin

3.3. Stressless.com | Ekornes.com | Ekornes.co.uk | Ekornes.fr

De personuppgifter som samlas in när du besöker website.com används för att anpassa och förbättra innehållet på vår webbplats samt visa dig annonser för våra produkter i andra kanaler och på andra webbplatser. 
Förklaring av våra cookies:

NAMN: _GA
Används för att särskilja användare och sessioner. Denna cookie skapas för att ladda JavaScript-biblioteket och det finns ingen tidigare version av _ga-cookien. Den uppdateras varje gång du skickar data till Google Analytics.

NAMN: _GAT_UA-
Används för att särskilja olika spårningsobjekt som skapas i sessionen. Denna cookie skapas för att ladda JavaScript-biblioteket och det finns ingen tidigare version av _gat-cookien. Den uppdateras varje gång du skickar data till Google Analytics.

NAMN: _GID
Används för att särskilja användare.

NAMN: ASP.NET_SESSIONID
Sessionscookie som används för allmänna syften, på webbplatser skrivna med Microsoft .NET-baserad teknik. Används vanligtvis av servern för att upprätthålla en anonym användarsession.

NAMN: EKORNES.MODALINTRUDER
Denna cookie används för att förhindra att ett modalfönster visas igen om du redan har stängt det en gång.
Modalfönstret används när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

NAMN: SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
Denna cookie är kopplad till Sitecores CMS-system (Content Management System) och används för webbanalys genom att identifiera upprepade besök av unika användare.

NAMN: STRESSLESS#LANG
Denna cookie är kopplad till Sitecores CMS-system (Content Management System) och används för att kunna visa webbplatsen på rätt språk.

NAMN: UseCookie
Denna cookie används för att stänga/öppna popupmenyn som frågar om du tillåter användning av cookies eller inte.
 
NAMN: _hjIncludedInSample
Denna cookie är inställd för att låta Hotjar veta om den besökaren ingår i det prov som används för att generera funnels.

3.3.1. Statistik och analyser 

Ekornes samlar in information om besökare på website.com för att sammanställa statistik om hur webbplatsen används. Syftet är att förbättra och utveckla informationen på webbplatsen. Exempel på statistisk information är antal besök, hur länge besöken varar, vilken sida användaren kommer från och vilken webbläsare som används. 

3.3.2. Användning av cookies 

Ekornes använder cookies på website.com. Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. De hjälper oss att förstå hur besökarna använder vår webbplats, så att vi kan förbättra användarupplevelsen. Cookies kan endast lagra text, som vanligtvis krypteras. 
 
Freshmarketer
Freshmarketer samlar information om hur du använder vår hemsida så att vi kan förbättra den för dig i framtiden. Denna information kan inte identifieras personligen.

Om du inte vill spåras av Freshmarketer på den här eller någon annan webbplats, stäng av den här på Freshmarketer borttagningssida.
I inställningarna till alla webbläsare går det att begränsa eller inaktivera cookies. 

Observera att funktionerna på vår och andra webbplatser kan påverkas om du begränsar användningen av cookies. 

Läs mer om hur du ändrar dina preferenser och kontrollerar cookies på AboutCookies.org
På Googles webbplats kan du ställa in hur Google får använda information om dig på sin Googles nettside

4. Utlämnande av information till tredje part 

Personuppgifter som samlas in när du använder våra tjänster behandlas endast av leverantörer som uppfyller Ekornes krav på behandling av personuppgifter enligt de personuppgiftsavtal vi har ingått med dem. 

5. Dina rättigheter 

Som användare av Ekornes tjänster har du rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem. Du kan också begära att uppgifterna korrigeras, raderas eller att behandlingen begränsas i enlighet med gällande integritets- och dataskyddslagstiftning. 

Ekornes behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata våra legitima intressen, fullgöra avtal med dig eller baserat på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling vi har utfört fram till dess att du återkallade ditt samtycke. 

Om du vill utöva någon av dina ovan nämnda rättigheter, kontakta Data Protection Officer (DPO): dpo@ekornes.com

Om du anser att Ekornes har kränkt dina rättigheter enligt gällande integritets- och dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i Norge eller det land där du är bosatt. 

6. Ändringar 

Ekornes förbehåller sig rätten att ändra och anpassa denna integritetspolicy. Vid eventuella ändringar kommer vi att meddela dig via våra tjänster.