Viktigt att veta om lädermöbler

NATURMATERIAL:
Det läder vi använder för våra möbler är ett naturmaterial som kommer från hudar av nötkreatur. När huden har beretts i en garvningsprocess och andra procedurer för att få rätt användningsegenskaper kallas den för läder. En egenskap huden har är att den är märkt av naturen, vegetationen och djurhållningen. Boskap spenderar huvudparten av sina liv utomhus. De utsätts därför för yttre påverkan som insektsbett, sprickor, ärr, rynkor, sträckmärken o.s.v.

EGENSKAPER:
Du bör vara medveten om följande av lädrets egenskaper: Läder är en naturprodukt som är ett vackert och levande material för möbler. Varje hud är unik i struktur, utseende, nyans och storlek. Ekornes kan ibland använda flera hudar till en och samma möbel. Detta tillsammans med lädrets levande färger och naturliga märken gör varje enskild möbel unik. Med tiden åldras lädret och utvecklar patina. Det är viktigt att du är medveten om en sak: även om lädermöbler tål en hel del slitage, så kommer utseendet att förändras med åren.
 
FÄRGNYANSER:
Följande gäller för alla typer av läder som används av Ekornes: Alla hudar absorberar inte färgningar på samma sätt. Det betyder att lädret kan ha vissa färgskiftningar. Detta beror på allmänna variationer och olika fiberstrukturer som påverkar hur huden färgas och absorberar färgen under garvningsprocessen.
 
TÄCKFÄRG OCH SIDOFÄRG:

Alla våra läderkvaliteter är genomfärgade, men det kan alltid finnas avvikelser mellan hudens grundfärg (färgen på den sida som läggs mot möbelns stoppning) och färgen på narvsidan (yttersidan), d.v.s. färgen på ytterlagret. Detta är helt normalt. Det går att använda samma grundfärg för läder med olika täckfärger. Färger och färgningsmetoder kan variera beroende på olika läderfärger och läderkvaliteter. Därför kan grundfärgen och färgen på täckskiktet (som utgör slitskiktet och den slutgiltiga önskade färgen på den färdiga produkten) för en och samma läderkvalitet vara olika.
 
TVÅTONSEFFEKT: Vissa läderfärger har en färgeffekt i två nyanser (skugga-/antikeffekt). Läder färgat med tvåtonseffekt kan ändra karaktär snabbare och med mer ojämnt slitage än läder med bara en färg. Detta gäller särskilt de delar av möbeln som utsätts för hårdare slitage, till exempel armstöd, dynor och nackstöd.

SKYDDANDE TÄCKSKIKT:
Täckskiktet skyddar lädret och underlättar rengöring, men är trots det känsligt för smuts och slitage. Om täckskiktet/täckfärgen skadas kan lädret försämras snabbare. Inträngande spill/skador/repor kan normalt inte repareras och kan leda till att täckfärgen ändrar karaktär, spricker eller lossnar.

AVFÄRGNING:
Denimkläder och grova tyger sliter hårt på lädret och kan färga av sig – fläckar som kan vara svåra att få bort utan att riskera att skada lädrets täckfärg. Speciellt ljusa läderfärger är känsliga för den typen av avfärgning.

FÄRGENS LJUSÄKTHET:
Alla möbler som säljs av Ekornes tål ljus mycket bra, men det kan uppstå färgändringar på grund av användning och ljuspåverkan över lång tid. Möbeln bör därför inte utsättas för direkt solljus eller direktvärme från element eller andra värmekällor. Läder är känsligt för oljor från direktkontakt med människohud (speciellt från nacke och händer).
 
VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG:
Tänk på att läder har en relativt lång livslängd, men kan lätt förstöras vid inkorrekt hantering.
 
NATURLIGA MÄRKEN: En del av dessa märken är viktiga eftersom de gör möbeln unik och samtidigt ger lädret karaktär. Andra kan påverka utseendet negativt och placeras så att de inte syns på möbeln eller används inte alls. Ekornes har strikta, fasta regler om vilket läder som får användas och hur det väljs ut. Här listar vi de typer av naturliga märken som kan förekomma och var på möbeln de kan finnas.
 
Typ 1:
Används på ytor som utsätts för slitage och andra väl synliga delar av möbeln
1.1      Läkta ärr.
1.2      Fettveck och halsrynkor.
1.3      Ådror.
1.4      Ojämn ådring.
1.5      Färgskiftningar beroende på ojämnheter i lädret.
1.6     Insektsbett.
 
Typ 2:
Används på mindre synliga delar av möbeln
2.1    Saltfläckar.
2.2    Anhopningar av läkta ärr/bett/rispor.
2.3    Vårtor.

Typ 3:
Används på dolda eller mindre synliga delar av möbeln
3.1     Gödselfläckar.
3.2     Ryktmärken.
3.3     Märken från mekanisk behandling under garvningsprocessen.