Geniet van -500 €* op het model Stressless® Mayfair. Meer info

Klachten

We hopen dat u tevreden bent met uw aankoop of de dienstverlening van Ekornes SARL. Is dat toch niet het geval, laat het ons dan zeker weten, zodat we de situatie kunnen rechtzetten.

Klachtenbehandeling en geschillenbeslechting

Spreek in het eerste geval zeker met de winkelier bij wie u de goederen hebt aangekocht. Omdat u met de winkel zelf een verkoopovereenkomst hebt gesloten, zijn de medewerkers daar meestal het best geplaatst om u verder te helpen. We werken met de winkeliers samen om alle klachten te onderzoeken en staan hen bij waar we kunnen om de situatie recht te zetten.

Als u niet tevreden bent met hun aanpak, als de winkel niet langer bestaat of als u rechtstreeks bij Ekornes SARL hebt aangekocht, neem dan zeker contact met ons op. De contactgegevens vindt u hieronder. Mogelijk moeten we de nodige informatie verzamelen om de zaak voor u op te volgen.

Klantenservice
Ekornes SARL
Centre d'Affaires Activa Allees Condorcet

64011 PAU

Tel. (+33) 0805 024 032
E-mail: serviceclient.fr@ekornes.com

Of gebruik ons onlinecontactformulier.

Nam u contact met ons op en hebt u nadien het gevoel dat we uw klacht niet naar behoren hebben aangepakt? Richt u dan schriftelijk tot het hoofd van onze klantenservice.

Buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures