Van 8 maart tot 14 april, de voetensteun gratis* Meer informatie

Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden
Deze Verkoopvoorwaarden (“Verkoopvoorwaarden”) bepalen de algemene voorwaarden waaronder we onze producten (“Product” of “Producten”), die worden weergegeven op onze website www.stressless.com/fr-be & /nl-be (“onze site”), aan u leveren.
 
Lees deze Verkoopvoorwaarden aandachtig vóór u producten bestelt op onze site. Deze Verkoopvoorwaarden vertellen u wie we zijn, hoe we de Producten aan u zullen leveren en hoe we het contract kunnen beëindigen, wat te doen bij problemen en andere belangrijke informatie. Als u niet akkoord gaat met deze Verkoopvoorwaarden moet u geen Producten bestellen via onze site.
 
1. Informatie over ons
www.stressless.com/fr-be & /nl-be is een website die wordt beheerd door Ekornes SARL  (“we”, “onze”, “ons”). We zijn gevestigd in FRANCE onder de naam 351 150 859 00012. Onze maatschappelijke zetel is Centre d'Affaires Activa, Allée Condorcet, F-64011 Pau, FRANCE. Onze Chief Operating Officers zijn Olav Holst-Dyrnes. Ons BTW-nummer is FR94351150859. U kunt contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens: Tel. +33 805 024 032, e-mail: consommateur.fr@stressless.com.
 
2. Producten bestellen

2.1 U kunt bestellingen plaatsen voor Producten op onze site door de procedure te volgen die wordt beschreven op onze site. U erkent dat u door het plaatsen van een bestelling, verplicht bent om te betalen voor de bestelde Producten als we uw bestelling aanvaarden.

2.2 Onze bestelprocedure laat u toe om te controleren en eventuele fouten te verbeteren vóór u de bestelling bij ons plaatst. Neem tijdens iedere fase van de bestelprocedure de tijd om uw bestelling na te lezen en te controleren.

2.3 Alle bestellingen moeten door ons worden aanvaard. We zullen u na het ontvangen van uw bestelling een e-mail sturen ter bevestiging. Deze e-mail is het bewijs dat we uw bestelling aanvaarden. Het contract tussen u en ons zal alleen worden opgesteld als we deze e-mail versturen. De betaling zal worden uitgevoerd via uw gekozen betaalmethode na het aanvaarden van uw bestelling. We zullen opnieuw een e-mail sturen als uw bestelling werd verzonden.

2.4 Vóór u bij ons een bestelling plaatst, is het uw verantwoordelijkheid om te controleren en bepalen of uw in staat bent om de bestelde Producten te ontvangen. Dit omvat het verzekeren dat de bestelde Producten in de kamer van uw keuze geplaatst kunnen worden, die kamer voldoende groot is, door de deur van uw appartement of kamer, trappen en doorgangen kunnen, en dat er geen andere zaken zijn die de levering aanzienlijk moeilijker of onmogelijk kunnen maken.

2.5 U moet uw contactgegevens die in ons bezit zijn up-to-date houden zodat we indien nodig contact met u kunnen opnemen betreffende uw bestelling of de levering van de Producten.
 
3. Beschikbaarheid
Alle bestellingen voor Producten zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van deze Producten en de materialen voor het maken van de Producten. We zullen u, na het ontvangen van uw bestelling, zo snel mogelijk op de hoogte brengen als, voor gelijk welke reden, de Producten die u bestelde niet verkrijgbaar zijn of mogelijk later geleverd zullen worden.
 

4. Afbeeldingen en grootte van Producten


4.1 De afbeeldingen van de Producten op onze site zijn alleen ter illustratie. We hebben al het mogelijke gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, maar we kunnen niet garanderen dat uw computer deze kleuren of de kleur van de Producten nauwkeurig weergeeft. De Producten die worden geleverd kunnen licht afwijken van deze afbeeldingen.

4.2 We hebben alle mogelijke inspanningen geleverd om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, de meetgegevens die worden weergegeven, inclusief gewichten, afmetingen en capaciteiten die worden weergegeven op onze website zijn echter alleen bij benadering.
4.3 Het leer van de Producten is een natuurlijk materiaal dat afkomstig is van runderen. Als de huid een kleurproces en verdere verwerking onderging om de juiste gebruikskenmerken te bereiken, wordt het leer genoemd. Eén eigenschap van leer is dat het getekend is door de natuur, voeding en de verzorging van het dier. Runderen brengen het grootste deel van hun leven buiten door en zullen daardoor getekend zijn door invloeden van buitenaf, zoals insectenbeten, scheuren, krassen, rimpels, striemen.


5. Prijzen van Producten

5.1 De prijs van een Product is de prijs die wordt vermeld op onze website, behalve in het geval van een duidelijke fout.

5.2 De prijs van een Product kan nu en dan wijzigen maar deze wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die we al hebben aanvaard.

5.3 De prijs van de producten is inclusief BTW (waar van toepassing) maar exclusief leveringskosten, welke indien van toepassing zullen worden toegevoegd aan de prijs van de Producten en zullen worden weergegeven als deel van het totale bedrag tijdens de bestelprocedure. Bekijk, om de betreffende leveringskosten voor een product te weten, onze leveringspagina.
 
6. Betaling

6.1 We aanvaarden de betaalmethoden die worden weergegeven op onze site. U moet vóór levering van de Producten betalen voor de Producten en mogelijke leveringskosten.

6.2 Door een bestelling te plaatsen via onze site bevestigt u dat de betaalgegevens die u weergaf op uw bestelling geldig en juist zijn.


7. Levering

7.1 We leveren via onze Leveringspartner overeenkomstig de tijden die worden weergegeven bij ieder Product op onze site. Hou er rekening mee dat deze tijden schattingen zijn. U kunt meer te weten komen over onze levering van Producten door de informatie te lezen op de pagina leveringen van onze site.

7.2 Merk op dat we alleen leveren op adressen in Belgie.

7.3 Het geschatte tijdstip van uw verzending zal worden vermeld in de e-mail te bevestiging van verzending. Deze verzenddatum is de datum waarop we verwachten de Producten naar onze leveringspartner te verzenden. Bekijk de pagina leveringen van onze site om meer te weten te komen over onze verzend- en leverprocedure, en hoe lang na verzending de producten bij u geleverd zullen worden. We doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat uw Producten worden verzonden en geleverd binnen de geschatte tijden, maar we kunnen jammer genoeg niet garanderen dat dit niet beïnvloed zal worden door onvoorziene omstandigheden waar wij en onze leveringspartners mee te maken kunnen krijgen. Als we de geschatte lever- of verzenddatum niet konden halen, zullen we contact met u opnemen en een nieuwe geschatte datum voor levering meedelen.

7.4 Uw levering is voltooid als we de Producten afleveren op het door u doorgegeven adres. Als er op uw adres niemand aanwezig is om de levering te ontvangen, zullen we een bericht achterlaten met informatie over het maken van een nieuwe leverafspraak. Als u de levering na drie pogingen van ons niet hebt ontvangen, kunnen we het contract als door u geannuleerd beschouwen, overeenkomstig met de voorwaarden van clausule 10 hieronder.

7.5 shop Als u problemen hebt om de status van uw bestelling of de voortgang te controleren, neem dan contact op met onze klantendienst via de contactgegevens die hieronder worden vermeld in clausule 18.
8. Installatie

8.1 Onze Leveringspartner zal de Producten leveren, installeren, en de verpakking verwijderen, op de door u gekozen plaats.

8.2 Om een goede installatie te garanderen is het uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat a) er voldoende is ruimte zodat onze Leveringspartner de installatie kan uitvoeren op de door u gekozen plaats b) de plaatsen vrij zijn van meubels en een waterpas vloeroppervlak hebben c) er voldoende ruimte is om de grootste onderdelen van het niet gemonteerde product naar de ruimte waar het Product geïnstalleerd moet worden te dragen d) alle foto‘s en spiegels van de meuren zijn verwijderd en meubels zijn verplaatst zoals nodig, vóór levering en installatie om onnodige hinder te vermijden e) er parkeerplaats is op het door u gekozen leveradres, in dezelfde straat of een aangrenzende straat.

8.3 Om een goede levering te garanderen zullen onze Installatiepartners telefonisch contact met u opnemen om de datum en tijd van levering opnieuw te bevestigen: a) 24 uur voor de afgesproken levertijd; en b) 1 uur voor de afgesproken levertijd.

8.4 Als u, of iemand die u aanstelde, niet op de afgesproken datum en tijd aanwezig is op het door u gekozen leveradres, zullen onze Installatiepartners 15 minuten extra wachten vooraleer ze terugkeren naar het magazijn en zullen voor een nieuwe levering bijkomende kosten worden aangerekend.


9. Risico en Eigenaarschap

9.1 U zult de eigenaar worden van de Producten nadat we de betaling van alle verschuldigde bedragen ontvangen betreffende de Producten, inclusief leveringskosten.

9.2 U zult verantwoordelijk zijn voor de producten vanaf het moment dat u (of een derde uitgezonderd de koerier en een persoon door u aangeduid) de Producten fysiek in ontvangst neemt.


10. Annulering, retourneringen en terugbetalingsbeleid

10.1 We hopen dat u tevreden zal zijn met alles wat u bij ons kocht. Als u echter niet tevreden bent met uw Producten, kunt u ze terugsturen overeenkomstig de voorwaarden die hieronder worden beschreven of anderzijds overeenkomstig uw wettelijke rechten. Recht op annuleren

10.2 U hebt het wettelijk recht om van gedacht te veranderen en het contract tussen u en ons te annuleren, en dit gedurende 14 dagen na levering van onze Producten en zonder een reden op te geven. Dit recht wordt meer in detail uitgelegd in clausule 10.

10.3 De annuleringstermijn zal vervallen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde, uitgezonderd de koerier en een persoon door u aangeduid, de Producten fysiek in ontvangst neemt. Als een bestelling meerdere Producten bevat of een Product wordt geleverd in afzonderlijke onderdelen, pakketten of stukken, zal de annuleringstermijn vervallen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde, uitgezonderd de koerier en een persoon door u aangeduid, het Product, pakket of onderdeel dat uw bestelling vormt fysiek in ontvangst neemt.

10.4 Voor onze op maat gemaakte sofa‘s beginnen uw 14 dagen voor het annuleren van uw contract op het moment dat u de bestelling bij ons plaatst. Merk op dat u na 14 dagen het contract niet meer kunt annuleren vanwege de bijzondere aard van het werk. Als u de bestelling na 14 dagen wil annuleren, zal het volledige bedrag van de bestelling worden aangerekend. Dit heeft geen invloed op uw statutaire wettelijke rechten.

10.5 Om van het recht op annuleren gebruik te maken, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om uw contract met ons te annuleren door ons een duidelijke verklaring te sturen (zoals een brief per post, een e-mail of telefonisch). Het eenvoudigste is om contact op te nemen met onze Klantendienst. De contactgegevens zijn terug te vinden in clausule 18. U kunt het volgende voorbeeldformulier voor annulering gebruiken maar dit is niet verplicht:

Voorbeeldformulier voor annulering
Aan: ...
E-mailadres: ...
- Ik/wij* deel/delen* u hierbij mee dat ik/wij* dit contract voor de verkoop van de volgende goederen(*)/voor de verlening van de volgende dienst(*) annuleer
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de klant(en),
Adres van de klanten(en),
Handtekening van de klant (alleen wanneer dit formulier schriftelijk wordt ingediend)
Datum (
*) Verwijder indien niet van toepassing

10.6 Om te voldoen aan de uiterste datum voor annulering is het voldoende dat u uw kennisgeving betreffende de uitoefening van uw recht op annulering verstuurt vóór het verlopen van de annuleringstermijn.


Gevolgen van annulering

10.7 Als u uw contract met ons annuleert, zullen we alle betalingen die we van u ontvingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (uitgezonderd het feit dat we ons het recht voorbehouden om bijkomende kosten als gevolg van uw keuze voor een type levering anders dan het goedkoopste, standaard leveringstype dat door ons wordt aangeboden en voor kortingen toegelaten onder clausule 10.10, niet terug te betalen).

10.8 We zullen u terugbetalen zonder onnodige vertraging en niet later dan: (a) 14 dagen nadat we aan u geleverde Producten terugkregen, of (b) (indien vroeger) 14 dagen na de datum waarop u aantoonde dat u de Producten terugstuurde, of (c) als er geen goederen werden geleverd, 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte bracht van uw beslissing om dit contract te annuleren.

10.9 We zullen u terugbetalen via dezelfde betaalwijze die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij anders overeengekomen; in elk geval zult u geen kosten oplopen als gevolg van dergelijke terugbetaling.

10.10 We kunnen de terugbetaling opschorten tot we de goederen terug hebben ontvangen of u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, indien dat eerder is.

10.11 We brengen een bedrag in mindering voor de terugbetaling voor de vermindering van de waarde van geleverde Producten, als dit verlies het gevolg is van onnodig gebruik door u. U bent alleen aansprakelijk voor vermindering van de waarde van de goederen als gevolg van de oneigenlijke en/of onredelijke slijtage, buiten de handelingen die nodig zijn om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. We trekken een bedrag af van de terugbetaling (dat u ons verschuldigd bent) voor zulk verlies in waarde van Producten die wij leveren.


Defect of foutief beschreven


10.12 Als u de producten terugstuurt omdat ze defect of fout beschreven zijn, zullen we het volgende terugbetalen: de volledige prijs van het Product; mogelijke leveringskosten; en alle redelijke kosten die u oploopt door het terugsturen van het product (andere dan de kosten die u opliep door het Product persoonlijk naar ons terug te brengen). Als klant, hebt u altijd rechten betreffende Producten die defect zijn of niet zijn zoals beschreven. Deze wettelijke rechten worden niet beïnvloedt door het teruggavebeleid in deze clausule 9 of andere delen van de algemene Verkoopvoorwaarden.

10.13 We zullen u terugbetalen via de betaalmethode die u gebruikte om ons te betalen.


Hoe de Producten terugsturen

10.14 Als u van gedacht verandert en na levering uw recht uitoefent om te annuleren onder clausule 10.2 hierboven, moeten de producten naar ons teruggestuurd worden. In dat geval kan dit gebeuren door ofwel:
(a) Voor de meeste kleine zaken, moet u regelen dat de Producten worden teruggestuurd naar ons verdeelcentrum of onze leveringspartner. In dat geval moeten de producten zonder vertraging worden teruggestuurd en in geen enkel geval later dan 14 dagen na de datum waarop u uw recht op annuleren uitoefende. U zult de kosten dragen voor het terugsturen van de Producten.
(b) Voor bepaalde artikelen van gemiddelde grootte en de meeste meubels, kunnen we regelen om de Producten op uw adres op te halen. Bekijk, voor meer informatie over de specifieke kosten die gelden voor terugsturen en ophalen die gelden voor bepaalde artikelen en andere informatie betreffende retourneringen en terugbetalingen, onze “pagina terugsturen en terugbetalingen”.

10.15 Als u het recht uitoefent om de Producten terug te sturen onder clausule 10.11, omdat de Producten defect zijn, niet werden geleverd zoals beschreven of u een ander wettelijk recht hebt om de Producten terug te sturen als gevolg van een fout van ons tijdens het verzenden van de Producten, moeten de Producten naar ons worden teruggestuurd. Afhankelijk van het artikel, kan dit gebeuren doordat u het terugsturen van de Producten regelt of doordat wij regelen om de Producten op te halen op uw adres, zoals beschreven in clausule 10.14. In dit geval zal het terugsturen of ophalen voor u geen kosten opleveren.

10.16 Neem contact op met onze Klantendienst via de contactgegevens in clausule 18 hieronder om het terugsturen of ophalen van de Producten te regelen.

10.17 U moet voorzichtig zijn tijdens het openen van de verpakking waarin de Producten werden geleverd en ze zorgvuldig opnieuw inpakken in de originele (of andere geschikte) verpakking vooraleer u de Producten naar ons terugstuurt.


11. Uw gegevens
We verwerken uw gegevens overeenkomstig ons “privacybeleid”.


12. Onze aansprakelijkheid
12.1 We zijn wettelijk verplicht om Producten te leveren conform ons contract met u.

12.2 Onze producten zijn ontworpen voor huishoudelijk gebruik en we geven geen garanties betreffende hun prestaties in een commerciële omgeving. We zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies van winst, verlies van handel, bedrijfsonderbrekingen of verlies van verkoopmogelijkheden.

12.3 Als we een contract tussen u en ons niet nakomen, zullen we verantwoordelijk zijn voor het verlies of de schade die u oploopt die een te verwachten gevolg is van onze inbreuk op deze Verkoopvoorwaarden of onze nalatigheid, maar we zullen niet verantwoordelijk zijn voor verlies of schade die niet te verwachten is. Verlies of schade is te verwachten als het verlies of de schade een duidelijk gevolg was van onze inbreuk of als het verlies of de schade door u werd verwacht op het moment dat we dit contract aangingen.

12.4 We zullen onze aansprakelijkheid op geen enkele manier uitsluiten of beperken voor: (a) de dood of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid; (b) fraude of frauduleuze foutieve voorstelling;

12.5 Dit heeft geen invloed op uw statutaire rechten.
 
13. Oplossing van geschillen

13.1 Als u een probleem hebt met ons met betrekking tot een ons contract met u, moet u in de eerste plaats contact met ons opnemen via shop@stressless.com, telefonisch: +32 800 26 037, en proberen het probleem op een informele manier met ons op te lossen.

13.2 In het onwaarschijnlijke geval dat we het probleem niet op een informele manier kunnen oplossen, weet dan dat de EG beschikt over een online platform voor het oplossen van problemen waar klanten uit de EG hun problemen met online aankopen kunnen voorleggen. Dit platform is bereikbaar via “//ec.europa.eu/odr”. U hebt ook altijd de keuze om een geschil op te lossen via een rechtszaak.
 
14. Scheidbaarheid
Alle bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden staan op zichzelf. Als een rechtbank of andere bevoegde instantie beslist dat een van deze paragrafen onwettelijk of niet afdwingbaar is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht en effectief.
 
 
15. Bijwerken van deze Verkoopvoorwaarden
We kunnen deze Verkoopvoorwaarden nu en dan aanpassen of bijwerken. Iedere bestelling van Producten zal echter worden beheerst door de algemene voorwaarden die worden weergegeven op onze site op het moment dat u de bestelling plaatst.


16. Wet
De Verkoopvoorwaarden worden beheerst door de Belgie wet. Dit betekent dat een contract voor de aankoop van goederen via onze site en elk geschil dat voortkomt uit of er verband mee houdt, beheerst zal worden door de Belgie wet.

17. Contact met u opnemen
Als we contact met u moeten opnemen of u schriftelijk op de hoogte moeten brengen, zullen we dit doen per e-mail of vooraf betaalde post naar het adres dat u opgeeft bij uw bestelling.

18. Contact met ons opnemen
Stuur, bij vragen over de Verkoopvoorwaarden, een e-mail naar shop@stressless.com of contacteer ons telefonisch: +32 800 26 037.