Garantier för Stressless

 
10 års garanti på invändiga mekaniska delar
Vi har 10 års garanti från inköpsdatum på de invändigt mekaniska delarna i våra fåtöljer, soffor, matstolar och matsalsbord. 10 års-garantin omfattar Plus™-systemet och den inre stålramen, inklusive flexofjädrarna och glidsystemet.
 
5 års garanti på elektriska delar
Vi har 5 års garanti från inköpsdatum på elektriska delar och motorn i LegComfort-systemet.
 
2 års batterigaranti
Vi har 2 års garanti från inköpsdatum på batterienheten för LegComfort-systemet.
 
Garantin täcker inte skador på läder, tyg eller trädelar. Inte heller fel och skador orsakade av att produkten har använts på annat sätt än enligt tillverkarens rekommendationer. Garantin täcker vidare inte fel och skador som har uppkommit till följd av reparationer utförda av personer ej auktoriserade av tillverkaren, samt skador orsakade av användning av elektriska delar som ej är originaldelar.  
 
Garantin gäller från inköpsdatum, och kräver registrering på stressless.com senast sex månader efter köpet
Återförsäljare
Produkt
Produkt
Material
Kvantitet