Garantier för Stressless

10 års garanti
Garantin omfattar invändiga mekanismer samt trä och stålkonstruktioner i våra fåtöljer, soffor, matstolar och matsalsbord.
 
5 års garanti
Garantin omfattar elektriska delar och motorer i Power-systemen.
 
2 års garanti
Garantin gäller batterienheten för Power-systemen.
 
Garantierna täcker inte skador på läder, tyg eller trädelar. Inte heller fel och skador orsakade av att produkten har använts på annat sätt än enligt tillverkarens rekommendationer. Garantin täcker vidare inte fel och skador som har uppkommit till följd av reparationer utförda av personer ej auktoriserade av tillverkaren, samt skador orsakade av användning av elektriska delar som ej är originaldelar.  
 
Garantin gäller från inköpsdatum, och kräver registrering på stressless.com senast sex månader efter köpet samt inköpsbevis.

Uppgifter om ägaren

Återförsäljare
Produkt
Produkt
Material
Kvantitet