How Ekornes works with leather

Stressless arbete med läder

Stressless är en av Europas största inköpare av läder och handlar med utvalda garverier över hela världen.  Mer än 90 % av våra produkter levereras i läder och vi har ett eget team av läderspecialister.  Inspektioner och granskningar utförs regelbundet hos alla leverantörer, både av Ekornes egna inspektörer och externa.  Vi samarbetar med erkända internationella institut för att alltid hålla oss uppdaterade om läder.  Miljö och hälsa Stressless kräver att produktionen sker i enlighet med alla befintliga internationella lagar, riktlinjer och rekommendationer. Hållbarhet har hög prioritet i vår organisation och detta anges tydligt i företagets policy.  Vi har ett nära samarbete med det ledande oberoende läderteknikcentret BLC, vilket säkerställer att vi alltid är à jour i frågor relaterade till hälsa, säkerhet, djurskydd och miljö.  Stressless kräver att förteckningen över kemiska ämnen som omfattas av begränsningar från EU-förordningen REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) följs. Denna revideras årligen.  Testning Flera tester utförs för att kontrollera och säkerställa hög kvalitet på våra produkter samt för att säkerställa våra kunders och medarbetares hälsa och välbefinnande.  Testmetoderna revideras en gång per år, för att säkerställa att de uppdateras i enlighet med senaste utrustning och testteknik. Urval Stressless försöker alltid använda så mycket som möjligt av en och samma hud, men vi har strikta, fasta regler om vilket läder som får användas och hur det väljs ut.  En del naturliga märken är viktiga eftersom de gör möbeln unik.  Andra kan påverka utseendet negativt och placeras så att de inte syns på möbeln eller används inte alls.