/sv-se/-/media/stresslesssite/aboutus/craftsmanship/wooden_base_colour_1440x820.png
Omtanke och kvalitet

Hantverk

Den känsla för omtanke som våra medarbetare besitter bygger på generationer av kunskap om möbler och på en kultur som i fem decennier har utgjorts av gedigna principer för design och bearbetning av materialen.

Passion genom generationerna

I Sykkylven förlitar sig nya generationer på sina förfäder och är stolta över att skapa extraordinära möbler för kvalitetsmedvetna kunder. Tillverkningsprocessen följer strikta riktlinjer och kvalitetskontrollen är omfattande.

Kvalitet

Arbeta tillsammans

Formgivare, ingenjörer, specialister inom träbearbetning, stål och skum, sömmerskor och tapetserare arbetar sida vid sida med avancerade maskiner och robotar. Hela produktionslinjen genomsyras av skickligt hantverk som går hand i hand med modern teknik. I Sykkylven smälter kompetens och kvalitetskänsla samman med våra råmaterial och den omgivande naturen för att bilda en helhet. Du kan både se och känna att Stressless®-fåtöljer, till största del, fortfarande tillverkas och monteras för hand.

Norsk design

50 år av hängivenhet

Kompetens förs vidare med stolthet och hängivenhet och med en övertygelse som eftersträvar det bästa. Att arbeta på Stressless® är inte bara ett jobb – det handlar om att vara en del av en kultur som har byggts upp under fem decennier. Det handlar om lagarbete, relationer mellan människor, naturen och framåttänkande.

Produktion och utveckling

Fokus på detaljer

Från de första stegen av designprocessen och utvecklingen av 3d-printade komponenter och prototyper till slutproduktionen: varje liten skruv, fräsning, montering och sömnad är viktigt för en förstklassig produkt. Ett mikroskopiskt hack i träet, oregelbundenheter i lädret, en svaghet i stålramen – inget undgår blicken hos våra kvalitetskontrollanter.