Integritet och cookies


Ekornes – integritetspolicy för webbplats
 
Senast uppdaterad 5 juli 2018


Ekornes är en tillverkare av högkvalitativa möbler med huvudkontor i Sykkylven, Norge. För oss kommer kunderna alltid först. Det innebär också att vi är öppna om hur vi behandlar dina personuppgifter. Användning av Ekornes tjänster sker i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy.
1. 1.    Personuppgiftsansvarig
Ekornes Limited (”vi”, ”oss”, ”Ekornes Ltd”) arbetar för att skydda och respektera din integritet och att säkra dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och anger de rättsliga grunder som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter. Läs noggrant igenom följande så att du förstår våra synpunkter och rutiner kring dina personuppgifter och hur vi hanterar dem.

Detta meddelande gäller alla kunder, webbplatsbesökare, affärskontakter och andra intressenter. Detta meddelande utgör inte en del av något avtal om att tillhandahålla varor eller tjänster. Vi kan när som helst komma att uppdatera detta meddelande.
Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och Data Protection Act 2018 är Ekornes Ltd personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi är ansvariga för att bestämma hur vi lagrar och använder dina personuppgifter. Enligt dataskyddslagstiftningen är vi skyldiga att meddela dig om informationen i detta integritetsmeddelande.  

Ekornes Ltd är ett privat aktiebolag registrerat i England och Wales med organisationsnummer 01109326. Vårt huvudkontor ligger i Queens house, 180 Tottenham Court Road, London, W1T 7PD, Storbritannien.

Du kan skicka frågor om vilka uppgifter vi har om dig eller hur vi behandlar dem till:

dataprotection.UK@ekornes.com
FAO DPO, Ekornes Ltd, 1st Floor, Queens House, 180 Tottenham Court road, London, W1T 7PD, Storbritannien.
1. 2.    DATASKYDDSPRINCIPER
    1. 2.1.    Vi följer GDPR vid behandling av dina personuppgifter. Det innebär att de personuppgifter vi har om dig måste:
    •    Behandlas på ett lagligt, rättvist och transparent sätt
    •    Samlas in endast för giltiga syften som vi tydligt har förklarat för dig och som inte användas på något sätt som är oförenligt med dessa syften
    •    Vara relevanta för de syften vi har berättat om och begränsas till endast dessa syften
    •    Vara korrekta och uppdaterade
    •    Förvaras endast så länge som det är nödvändigt för de syften vi har informerat dig om
    •    Förvaras säkert
    1. 3.    Vilka uppgifter samlar vi in?
Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna leverera, stödja, anpassa och utveckla våra tjänster och göra dem mer relevanta och användbara för dig. Med personuppgifter menas all information som har en direkt eller indirekt koppling till dig och som du kan identifieras utifrån.

    1. 3.1.    Nyhetsbrev
När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in följande information om dig:
    •    E-postadress
 

    1. 3.2.    Garanti
När du använder vårt garantiformulär registreras dina köp. Det omfattar följande information:
    •    E-postadress
    •    Namn
    •    Adress
    •    Postnummer, postort
    •    Vilken produkt du har köpt
    •    Inköpsställe

    1. 3.3.    stressless.com

När du besöker vår webbplats registrerar vi ditt användarbeteende, till exempel när du visar, klickar på eller söker efter innehåll på webbplatsen. Vi samlar in dessa personuppgifter med hjälp av cookies och andra liknande tekniker som Google Analytics. Se avsnitt 4.3 för en mer detaljerad beskrivning av vilken information som samlas in.

    1. 3.4.    Evenemang/tävlingar

Ekornes kan anordna tävlingar under hela året via olika kanaler, inklusive men inte begränsat till sociala medier, evenemang och e-post. Vi samlar in och behandlar all information som är relevant för att genomföra tävlingen och välja en eller flera vinnare. Vi kommer inte att behålla någon information som samlats in på detta sätt om vi inte har fått tillstånd att göra det. Information som samlas in kan omfatta:

    •    Namn
    •    Adress
    •    Postnummer, postort
    •    E-postadress
    •    Telefonnummer

    1. 3.5.    Sociala medier
Ditt innehåll på sociala medier där det är offentligt och eventuella meddelanden som du skickar direkt till oss via sociala medier. Denna information kan innehålla inlägg och kommentarer, bilder och videofilmer på webbplatser som YouTube, Facebook och Twitter. Du bör alltid läsa villkoren och integritetspolicyerna för de sociala medier du använder för att vara säker på att du förstår vilken typ av information om dig som kan ligga offentligt och hur du kan förhindra eller begränsa att det händer.

    1. 3.6.    Förfrågan till kundtjänst
När du registrerar en förfrågan till kundtjänst kan vi behöva få vissa ”personuppgifter” för att kunna slutföra din begäran. Det omfattar följande information:
    •    E-postadress
    •    Namn
    •    Adress
    •    Postnummer, postort
    •    Telefonnummer
    •    Inköpt produkt
    •    Var produkten köptes
    •    Eventuella kommentarer, önskemål eller feedback från dig om din förfrågan

    1. 4.    Hur behandlar Ekornes dina personuppgifter?

Ekornes behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda en anpassad och personlig upplevelse av våra tjänster.

Rättliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter det. Vanligtvis använder vi dina personuppgifter i följande fall:

    •    Om vi behöver fullgöra ett avtal som vi har ingått med dig eller om du har bett oss vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig
    •    När vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse
    •    Om det är nödvändigt för våra berättigade intressen, till exempel av affärsskäl eller kommersiella skäl, och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen

Tabellen i slutet av denna integritetspolicy anger de specifika rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Vissa av grunderna för behandlingen överlappar varandra och det kan finnas flera skäl som motiverar vår användning av dina personuppgifter.

Samtycke

Vid vissa tillfällen kan vi be dig att samtycka till att vi använder dina personuppgifter, till exempel när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller när du deltar i en tävling. Under sådana omständigheter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till den specifika behandlingen.

Om du återkallar ditt samtycke kan det hända att vi inte kan erbjuda dig en viss produkt eller tjänst, till exempel att skicka dig vårt nyhetsbrev eller låta dig delta i en tävling. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte behandlingens laglighet som grundar sig på ditt samtycke innan du återkallar ditt samtycke.

Om du väljer bort marknadsföringskommunikation från oss gäller detta inte personuppgifter som du har lämnat till oss för andra syften som inte baseras på ditt samtycke, till exempel för produktändamål eller garantiregistrering.

Om du väljer att inte lämna personuppgifter till oss  

Om du inte lämnar vissa uppgifter till oss på begäran kan det hända att vi inte kan fullgöra det avtal vi har ingått med dig, eller att vi hindras från att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte skäligen anser att vi behöver använda dem av en annan anledning och att den anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett icke-relaterat syfte kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grund som tillåter oss att göra det.  

    1. 4.1.    E-post

När det gäller e-post behandlar vi personuppgifter av följande anledningar:

    •    Att skicka nyhetsbrev och specialerbjudanden till dig och därmed hålla dig uppdaterad om nya produkter eller liknande marknadsrelaterad kommunikation   
    •    Att kontakta dig vid ändringar av denna integritetspolicy
    •    Att använda informationen du ger oss för att kunna genomföra kampanjer eller tävlingar arrangerade av Ekornes och som du deltar i
    •    Att använda din e-postadress för att bekräfta din identitet om så krävs
    •    Vi sparar också din e-postadress om du väljer att inte längre ta emot marknadsföringsmaterial från oss, så att vi kan förhindra att dina uppgifter lagras och förhindra att vi skickar marknadsföringsmaterial till dig

Din e-postadress lagras i en separat databas och delas inte med andra. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på avregistreringslänken längst ner i nyhetsbrevet, mejla oss, ringa oss eller skicka ett vanligt brev.

    1. 4.2.    Garantiregistrering

När du registrerar en garanti behandlar vi dina personuppgifter för att kunna:

    •    Slutföra registreringen
    •    Sammanställa rapporter (t.ex. över inköpsstatistik) och analysera försäljning (frekvens, antal sålda varor, omsättning m.m.)
    •    Skicka relevant information om garantin

    1. 4.3.    stressless.com

De personuppgifter som samlas in när du besöker stressless.com används för att anpassa och förbättra innehållet på vår webbplats samt visa dig annonser för våra produkter i andra kanaler och på andra webbplatser.

        1. 4.3.1.    Statistik och analyser

Ekornes samlar in information om besökare på stressless.com för att sammanställa statistik om hur webbplatsen används. Syftet är att förbättra och utveckla informationen på webbplatsen. Exempel på statistisk information vi samlar in är: antal besök, hur länge besöken varar, vilken sida användaren kommer från och vilken webbläsare som används.

        1. 4.3.2.    Användning av cookies

Ekornes använder cookies på stressless.com. Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. De hjälper oss att förstå hur besökarna använder vår webbplats, så att vi kan förbättra användarupplevelsen. Cookies kan endast lagra text, som vanligtvis krypteras.

Du kan ställa in din webbläsare så att den avvisar alla eller vissa webbläsarcookies eller varnar dig när webbplatser ställer in eller aktiverar cookies. Om du inaktiverar eller avvisar cookies, kan vissa delar av vår webbplats komma att bli otillgängliga eller inte fungera korrekt.  Mer information om de cookies vi använder finns i [LINK TO COOKIE POLICY].

        1. 4.3.3.    Google Analytics

Mer information om hur Google Analytics samlar in och använder personuppgifter finns i ”How Google uses data when you use our partners’ sites or apps” – ett avsnitt om hur Google använder uppgifter när du använder våra partners webbplatser eller appar: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB&gl=uk.

    1. 4.4.    Förfrågan till kundtjänst

När du registrerar en förfrågan till kundtjänst behandlar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla din förfrågan. Mejlet skickas till vårt CRM-system så att vi kan hantera det på det mest effektiva sättet och säkerställa att dina berättigade intressen tillgodoses. Mejl kan filtreras för att säkerställa att de hanteras av rätt avdelning.

        1. 4.4.1.    Tredje part

Som vår kund kan Ekornes behöva överföra dina ”personuppgifter” av något av nedanstående skäl;

        •    Förfrågningar till kundtjänst. Ekornes använder ett molnbaserat CRM-system som heter C4C för att hantera alla förfrågningar.
        •    Företag inom möbelteknik. Om din produkt behöver repareras kommer vi att vidarebefordra dina uppgifter till ett företag inom möbelteknik.
        •    Under vissa omständigheter kan Ekornes behöva vidarebefordra adress- och kontaktuppgifter till en logistikleverantör för att säkerställa att du får din produkt inom rimlig tid.Du bestämmer

I inställningarna till alla webbläsare går det att begränsa eller inaktivera cookies.

Observera att funktionerna på vår och andra webbplatser kan påverkas om du begränsar användningen av cookies.

        1. 5.    Utlämnande av information till tredje part

Personuppgifter som samlas in när du använder våra tjänster behandlas endast av leverantörer som uppfyller Ekornes krav på behandling av personuppgifter enligt de personuppgiftsavtal vi har ingått med dem.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och hanterar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att tredje part använder dina personuppgifter för egna syften. Vi tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter för angivna syften och i enlighet med våra instruktioner.  

Utöver de utlämnanden som rimligen är nödvändiga för de syften som anges på annan plats i denna integritetspolicy kan vi komma att lämna ut information om dig:

(a) i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag;
(b) i samband med eventuella rättsliga förfaranden eller framtida rättsliga förfaranden;
(c) för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägeri och minska kreditrisken).

Vi delar regelbundet personuppgifter med it-tjänsteleverantörer, molnlagringsleverantörer, vår bank, revisorer, juridiska rådgivare, andra professionella rådgivare och andra tjänsteleverantörer. Våra utomstående tjänsteleverantörer varierar från tid till annan och vi kan på begäran ge dig information om de parter som behandlar dina personuppgifter.

Vi kan dela dina personuppgifter med andra tredje parter, till exempel i samband med en eventuell försäljning eller omstrukturering av verksamheten, eller om det krävs för legitima affärsaktiviteter. Vi kan också behöva dela dina personuppgifter med berörda tillsynsmyndigheter eller på annat sätt för att följa lagen.

Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill ha mer information om tredje parter som vi kan dela dina personuppgifter med.
        1. 6.    ÖVERFÖRING AV DATA UTANFÖR EES

Vi överför inte dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vi kräver att alla personuppgiftsbiträden eller underbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning säkerställer att det finns lämpliga åtgärder på plats för att tillhandahålla en liknande grad av skydd för dina personuppgifter som krävs inom EES om de överför personuppgifter utanför EES.

Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill ha mer information om personuppgiftsbiträden eller underbiträden vi använder, vilka eventuellt kan överföra dina personuppgifter utanför EES.

 
        1. 7.    DATASÄKERHET

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, används eller nås på ett otillåtet sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, ombud, entreprenörer och andra tredje parter som affärsmässigt har ett behov av att känna till dem. De kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och de omfattas av sekretess.

Vi har infört rutiner för att hantera misstänkta brott mot datasäkerheten och kommer att meddela dig och eventuell tillsynsmyndighet (om sådan är aktuell) om misstänkta brott där vi är juridiskt skyldiga att göra det.
        1. 8.    AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

Automatiserat beslutsfattande sker när ett elektroniskt system använder personuppgifter för att fatta ett beslut utan mänsklig inblandning. Du kommer inte att bli föremål för beslut som kommer att ha en betydande inverkan på dig enbart baserat på automatiserat beslutsfattande, såvida vi inte har laglig grund för detta och vi har meddelat dig och informerat dig om dina rättigheter.

Vi förutser inte att några beslut kommer att fattas om dig automatiskt, men vi kommer att meddela dig skriftligen om denna inställning ändras.
        1. 9.    Dina rättigheter

Din skyldighet att informera oss om ändringar

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under din relation med oss.

Dina rättigheter i samband med personuppgifter

Som användare av Ekornes tjänster har du rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem. Du kan också begära att uppgifterna korrigeras, raderas eller att behandlingen begränsas i enlighet med gällande integritets- och dataskyddslagstiftning.

Du har följande rättigheter:

        1.    Rätt att hållas informerad

Du har rätt att hållas informerad om eventuella behandlingsaktiviteter som rör dina personuppgifter.

        2.    Rätt till tillgång

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (allmänt känt som en ”begäran om tillgång till personuppgifter”). Detta gör det möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar dem lagenligt.

        3.    Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse om de personuppgifter vi har om dig. Detta gör det möjligt för dig att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig rättade.

        4.    Rätt till radering

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Detta gör det möjligt för dig att be oss att radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon anledning för oss att fortsätta behandla dem. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter om du har utnyttjat din rätt att invända mot behandlingen (se nedan).

        5.    Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gör det möjligt för dig att be oss att tillfälligt avbryta behandlingen av dina personuppgifter, till exempel om du vill att vi ska fastställa korrektheten eller skälet till att vi behandlar dem.

        6.    Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan part. Detta gäller när vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig eller baserat på ditt samtycke.

        7.    Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter när vi förlitar oss på ett berättigat intresse (eller det från tredje part) och det finns något i din specifika situation som gör att du vill invända mot behandling utifrån denna grund. Du har också rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

        8.    Rättigheter i samband med automatiserat beslutsfattande och profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut enbart baserat på automatiskt beslutsfattande där behandlingen får ett rättsligt eller liknande betydande resultat.  Vi får använda automatiserat beslutsfattande under följande omständigheter:

        •    När vi har meddelat dig om beslutet och gett dig 21 dagar förvarning för att begära en omprövning.
        •    Om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina rättigheter.
        •    Under begränsade omständigheter, med ditt uttryckliga skriftliga samtycke och där lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina rättigheter.

Om du vill granska, verifiera, korrigera eller begära radering av dina personuppgifter, invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att vi överför en kopia av dina personuppgifter till en annan part ska du kontakta vårt dataskyddsombud skriftligen.

Kräver normalt ingen avgift

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran om åtkomst är uppenbart ogrundad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att uppfylla begäran under sådana omständigheter.

Vad vi kan behöva av dig

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till informationen (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en lämplig säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för en person som inte har rätt till dem.

Rätt att återkalla samtycke

Under sådana omständigheter där du kan ha gett ditt samtycke till att vi samlar in, behandlar och överför dina personuppgifter för ett specifikt syfte har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till den specifika behandlingen. Om du vill återkalla ditt samtycke ska du kontakta vårt dataskyddsombud. När vi har fått ett meddelande om att du har återkallat ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för det syfte eller de syften som du ursprungligen samtyckte till, såvida vi inte har en annan rättslig grund för att göra det enligt lag.

 
Rätt att klaga till ICO

Om du anser att Ekornes har kränkt dina rättigheter enligt gällande integritets- och dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till den brittiska motsvarigheten till integritetsskyddsmyndigheten, ICO (Information Commissioner’s Office).

        1. 10.    Datalagring (hur länge vi sparar dina uppgifter)
För att säkerställa att vi uppfyller våra rättsliga skyldigheter när det gäller dataskydd och integritet behåller vi endast dina uppgifter så länge vi faktiskt behöver dem för de syften vi förvärvade dem för (enligt ovan), inklusive för att uppfylla eventuella juridiska krav, redovisningskrav eller rapporteringskrav.

För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter beaktar vi mängden, arten och känsligheten hos personuppgifterna, den potentiella risken för skada till följd av obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på annat sätt, samt tillämpliga rättsliga krav.

Därefter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dina personuppgifter så att de inte kan kopplas till dig.

        1. 11.    Ändringar

Ekornes förbehåller sig rätten att ändra och anpassa denna integritetspolicy. Vid eventuella ändringar kommer vi att meddela dig via våra tjänster.
 
RÄTTLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Syfte/Aktivitet    Typ av data    Rättslig grund för behandling inklusive grund för berättigat intresse
Beställa vår katalog från vår webbplats    Titel, namn, adress, e-postadress    Fullgörande av ett avtal med dig

Nödvändigt för våra berättigade intressen (att driva vår verksamhet och marknadsföra våra produkter)
Anmälan till vårt nyhetsbrev    Titel, namn, adress, e-postadress, dina önskemål gällande att ta emot marknadsföring från oss    Ditt samtycke till att ta emot marknadsföringsmaterial från oss

Nödvändigt för våra berättigade intressen (att driva vår verksamhet och marknadsföra våra produkter)
Registrering för att kontaktas gällande produkter och reklamerbjudanden    Titel, namn, adress, e-postadress, dina önskemål gällande att ta emot marknadsföring från oss    Ditt samtycke till att ta emot marknadsföringsmaterial från oss

Nödvändigt för våra berättigade intressen (att driva vår verksamhet och marknadsföra våra produkter)
Garantiregistrering    Titel, namn, adress, e-postadress, dina önskemål gällande att ta emot marknadsföring från oss    Fullgörande av ett avtal med dig

Nödvändigt för våra och dina berättigade intressen (att driva vår verksamhet och ge dig stöd och omsorg efter ditt inköp hos oss)
Kontakt med kundtjänst    Titel, namn, e-postadress, hemland, din fråga eller ditt meddelande, telefonnummer, inköpt produkt, inköpsställe    Fullgörande av ett avtal med dig

Nödvändigt för våra och dina berättigade intressen (att driva vår verksamhet och ge dig stöd och omsorg efter ditt inköp hos oss)
För att hantera vår relation med dig, vilket inkluderar:
(a) Att meddela dig om ändringar i våra villkor eller vår integritetspolicy
(b) Be dig att lämna ett omdöme eller delta i en undersökning    Namn, e-postadress, adress, dina önskemål gällande att ta emot marknadsföring från oss, önskat kommunikationssätt    Fullgörande av ett avtal med dig

Uppfyllande av en rättslig förpliktelse

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att hålla våra register uppdaterade och för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster)
För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hosting av data)    IP-adress, webbläsartyp och dess version, tidszon och inställningsplats, typ och version av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform, andra enheter som du använder för att komma åt denna webbplats    Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administrations- och it-tjänster, nätverkssäkerhet)

Uppfyllande av en rättslig förpliktelse
För att använda dataanalyser och förbättra vår webbplats, våra produkter/tjänster, vår marknadsföring, våra kundrelationer och kundupplevelser    IP-adress, webbläsartyp och dess version, tidszon och inställningsplats, typ och version av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform, andra enheter som du använder för att komma åt denna webbplats, information om hur du använder denna webbplats samt våra produkter och tjänster    Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att definiera kundtyper för våra produkter och tjänster, hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, utveckla vår verksamhet och informera dig om vår marknadsföringsstrategi)


RÄTTLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Syfte/aktivitet

Typ av data

 
Rättslig grund för behandling inklusive grund för berättigat intresse
 

Beställa vår katalog från vår webbplats

Titel, namn, adress, e-postadress

Fullgörande av ett avtal med dig
Nödvändigt för våra berättigade intressen (att driva vår verksamhet och marknadsföra våra produkter)

Anmäla dig till vårt nyhetsbrev

Titel, namn, adress, e-postadress, dina önskemål gällande att ta emot marknadsföring från oss

Ditt samtycke till att ta emot marknadsföringsmaterial från oss
Nödvändigt för våra berättigade intressen (att driva vår verksamhet och marknadsföra våra produkter)

Registrering för att kontaktas gällande produkter och reklamerbjudanden

Titel, namn, adress, e-postadress, dina önskemål gällande att ta emot marknadsföring från oss

Ditt samtycke till att ta emot marknadsföringsmaterial från oss
Nödvändigt för våra berättigade intressen (att driva vår verksamhet och marknadsföra våra produkter)

Garantiregistrering

Titel, namn, adress, e-postadress, dina önskemål gällande att ta emot marknadsföring från oss

Fullgörande av ett avtal med dig
Nödvändigt för våra och dina berättigade intressen (att driva vår verksamhet och ge dig stöd och omsorg efter ditt inköp hos oss)

Kontakt med kundtjänst

Titel, namn, e-postadress, hemland, din fråga eller ditt meddelande, telefonnummer, inköpt produkt, inköpsställe

Fullgörande av ett avtal med dig
Nödvändigt för våra och dina berättigade intressen (att driva vår verksamhet och ge dig stöd och omsorg efter ditt inköp hos oss)

För att hantera vår relation med dig, vilket inkluderar:

(a) Att meddela dig om ändringar i våra villkor eller vår integritetspolicy

(b) Be dig att lämna ett omdöme eller delta i en undersökning

Namn, e-postadress, adress, dina önskemål gällande att ta emot marknadsföring från oss, önskat kommunikationssätt,

Fullgörande av ett avtal med dig
Uppfyllande av en rättslig förpliktelse
Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att hålla våra register uppdaterade och för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster)

För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hosting av data)

IP-adress, webbläsartyp och dess version, tidszon och inställningsplats, typ och version av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform, andra enheter som du använder för att komma åt denna webbplats

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administrations- och it-tjänster, nätverkssäkerhet)
Uppfyllande av en rättslig förpliktelse

För att använda dataanalyser och förbättra vår webbplats, våra produkter/tjänster, vår marknadsföring, våra kundrelationer och kundupplevelser

IP-adress, webbläsartyp och dess version, tidszon och inställningsplats, typ och version av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform, andra enheter som du använder för att komma åt denna webbplats, information om hur du använder denna webbplats samt våra produkter och tjänster

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att definiera kundtyper för våra produkter och tjänster, hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, utveckla vår verksamhet och informera dig om vår marknadsföringsstrategi)