Omtanke om planeten

Omtanke om planeten.

För oss på Ekornes är miljömedvetet agerande mycket mer än tomma ord. Det är ett sätt att leva som sträcker sig mycket längre än att prata väl om en sak, eftersom respekt för miljön betyder att vi värdesätter vårt arv och att vi förvaltar vår norska kultur.

Det vackra land vi har turen att få kalla vårt hem målar en tavla över det hårda arbetet och historien om dem som bodde här före oss. Vår historiska koppling till landet och havet är ytterligare en anledning att ta hand om fjordarnas kristallklara vatten där våra förfäder satte segel, bevara de majestätiska bergens skönhet och vårda det land våra familjer har byggt upp sina liv kring. Utan de storslagna omgivningarna skulle vi inte vara de vi är.

Att värna om miljön bevarar inte bara vårt förflutna, utan banar även väg för vår framtid. En framtid som förtjänar samma prakt vi fått ta del av. Att säkerställa en hög livskvalitet för kommande generationer är resultatet av att många små bemödanden och förändringar dagligen utförs för att bevara miljön.

Vår historiska koppling till landet och havet är ytterligare en anledning att ta hand om fjordarnas kristallklara vatten där våra förfäder satte segel, bevara de majestätiska bergens skönhet och vårda det land våra familjer har byggt upp sina liv kring. Miljöchef Børge Johansen slår fast att det är de dagliga handlingarna som gör Ekornes produkter till kvalitetsprodukter.

De handlingar vi utför på Ekornes varje dag görs inte för att förenkla någon process eller för att det skulle sänka någon kostnad. De görs för att det är det bästa för dem vi bryr oss om, nämligen våra familjer, vänner, andra norrmän och Ekornes kunder.

Vi återanvänder material av praktiska skäl så att vi kan minska behovet av ytterligare resurser – resurser som kan användas på bättre sätt. Istället för att kasta restmaterial på soptippen återanvänder vi det till andra saker. Ta till exempel det praktfulla bokträet som används till sockeln på Stressless-fåtöljerna. Överblivet trä samlas ihop och används som bränsle för att producera värme som används i vår anläggning. Det sänker energikostnaderna och bevarar skogen runtomkring. Läderrester från soffor och fåtöljer tas om hand och säljs till företag som skapar mindre produkter så att inget ska gå till spillo.

Miljövänliga material väljs ut och köps in, och vattenbaserade färger och lack används. Det är ett sätt att leva som sträcker sig mycket längre än att prata väl om en sak, eftersom respekt för miljön betyder att vi värdesätter vårt arv och att vi förvaltar vår norska kultur.

Våra tekniker har utformat de komplicerade processerna så att både våra anställda och landskapet skyddas. Vi använder intensiva processer, till exempel sluten avfettning av stål när vi gör metallsocklar. Därmed kan vi undvika skadliga utsläpp i luft och fjordar. Vi inför nya rutiner och processer som skyddar våra medarbetare och vattnets renhet.

Miljövänliga material väljs ut och köps in, och vattenbaserade färger och lack används. Endast material av högsta kvalitet används. Vårt mål är att skapa en produkt med minimalt avtryck på miljön – en produkt som håller i decennier. Våra dagliga handlingar är det som gör Ekornes produkter till kvalitetsprodukter. Vi ger dig möbler som varar, så att du också kan bidra till en bra miljö.