Omtanke för jorden

För oss på Ekornes är miljömedvetet agerande mycket mer än tomma ord. Det är ett sätt att leva som sträcker sig mycket längre än att prata väl om en sak, eftersom respekt för miljön betyder att vi värdesätter vårt arv och att vi förvaltar vår norska kultur.

Det vackra land vi har turen att få kalla vårt hem målar en tavla över det hårda arbetet och historien om dem som bodde här före oss. Vår historiska koppling till landet och havet är ytterligare en anledning att ta hand om fjordarnas kristallklara vatten där våra förfäder satte segel, bevara de majestätiska bergens skönhet och vårda det land våra familjer har byggt upp sina liv kring. Utan de storslagna omgivningarna skulle vi inte vara de vi är.

Att värna om miljön bevarar inte bara vårt förflutna, utan banar även väg för vår framtid. En framtid som förtjänar samma prakt vi fått ta del av. Att säkerställa en hög livskvalitet för kommande generationer är resultatet av att många små bemödanden och förändringar dagligen utförs för att bevara miljön.

De handlingar vi utför på Ekornes varje dag görs inte för att förenkla någon process eller för att det skulle sänka någon kostnad. De görs för att det är det bästa för dem vi bryr oss om, nämligen våra familjer, vänner, andra norrmän och Ekornes kunder.

Vi återanvänder material av praktiska skäl så att vi kan minska behovet av ytterligare resurser – resurser som kan användas på bättre sätt. Istället för att kasta restmaterial på soptippen återanvänder vi det till andra saker. Ta till exempel det praktfulla bokträet som används till underredet på Stressless-fåtöljerna. Överblivet trä samlas ihop och används som bränsle för att producera värme som används i vår anläggning. Det sänker energikostnaderna och bevarar skogen runtomkring. Läderrester från soffor och fåtöljer tas om hand och säljs till företag som skapar mindre produkter så att inget ska gå till spillo.

Våra tekniker har utformat de komplicerade processerna så att både våra anställda och landskapet skyddas. Vi använder intensiva processer, till exempel sluten avfettning av stål när vi gör metallsocklar. Därmed kan vi undvika skadliga utsläpp i luft och fjordar. Vi inför nya rutiner och processer som skyddar våra medarbetare och vattnets renhet.

Miljövänliga material väljs ut och köps in, och vattenbaserade färger och lack används. Endast material av högsta kvalitet används. Vårt mål är att skapa en produkt med minimalt avtryck på miljön – en produkt som håller i decennier. Våra dagliga handlingar är det som gör Ekornes produkter till kvalitetsprodukter. Vi ger dig möbler som varar, så att du också kan bidra till en bra miljö.

Ekornes policy for sustainable leather sourcing

One of the key environmental focus areas for Ekornes is to make products that last for a long time. To do so our leather needs to be of top quality and performance. Our own inspectors take part in the leather selection, which is conducted in accordance with international norms for quality determination. All Ekornes tanneries shall comprehend, sign and comply to Ekornes’ quality specification for leather.

Ekornes take the responsibility to make sure that the leather is manufactured according to current laws, guidelines and recommendations relating to their utilisation properties, and for the use and content of chemicals and other substances. Ekornes are cooperating with recognised international institutions in this line of business to ensure that we are updated at all times with events relating to health, safety and the environment. Ekornes are applying as a member of the Leather Working Group (LWG) endeavouring to promote improvement in the leather manufacturing industry by creating alignment on environmental priorities, bringing visibility to best practices and providing guidelines for continuous improvement.

All Ekornes’ leather suppliers shall comprehend, sign and comply to Ekornes’ restricted substance specification (RSL) for leather. The RSL is kept up to date by BLC Leather technology, ensuring that all relevant legal and chemical safety requirements are included. Ekornes do random sample testing for RSL compliance in addition to having suppliers do testing.
Ekornes only use leather from cattle bred for food production (meat, dairy). For Ekornes the animal welfare perspective in our leather supply chain is highly important. Animal welfare is also included in Ekornes’ Supplier Principles, stating our requirements and expectations to our suppliers. Ekornes recognize and endeavour to promote The Five Freedoms recommendations on animal welfare set out by the World Organisation by Animal Health (OIE) as a guideline for the leather supply chain.
1. 1.    Freedom from hunger or thirst by ready access to fresh water and a diet to maintain full health and vigour
2. 2.    Freedom from discomfort by providing an appropriate environment including shelter and a comfortable resting area
3. 3.    Freedom from pain, injury or disease by prevention or rapid diagnosis and treatment
4. 4.    Freedom to express (most) normal behaviour by providing sufficient space, proper facilities and company of the animal's own kind
5. 5.    Freedom from fear and distress by ensuring conditions and treatment which avoid mental suffering

Ekornes promote management and measures avoiding the use of leather from deforestation areas. This includes buying from tanneries that are sourcing from slaughter houses that make public commitments to stop directly sourcing cattle from ranches with illegal activities and agreed to avoid purchase from properties from deforestation and protected areas, such as the Amazon Biome.