Ytterligare framgångar inom sömnadsautomatisering - 10.12.2010

Inlagd Ytterligare framgångar inom sömnadsautomatisering

Ekornes deltar i ett projekt för att utveckla automatisering av sömnadsoperationer och skördar nu frukterna av det utförda arbetet.
Ekornes deltar i ett projekt för att utveckla automatisering av sömnadsoperationer och skördar nu frukterna av det utförda arbetet. 

Sedan sommaren 2010 har Ekornes testat en robot som syr överdraget till sockeln på fåtöljerna Stressless Jazz och Stressless Blues.  Denna robot syr ihop läder, fiber och foder och kan därmed klara av att producera hela överdraget för sockeln. Roboten är nu färdigjusterad och ska flyttas från testlaboratoriet till normal produktion i Stressless-fabriken på Ikornnes. Kapaciteten ligger på runt 120 enheter per dag. Den första automatiserade sömnadsoperationen som infördes hos Ekornes var produktion av foder till Stressless pall.  Andra delar av produktionen är också högt automatiserade. 

Ekornes har bland annat cirka 60 robotar installerade i sin produktion av Stressless fåtölj och soffa.