Time out på golfbanan - 01.09.2010

Inlagd Time out på golfbanan

Stressless® Golf Tour är namnet på ett initiativ från Ekornes försäljningskontor i Frankrike. Målet är att golfturneringar Ekornes regi skall resultera i flera Stressless®-produkter i franska hem.
Stressless® Golf Tour är namnet på ett initiativ från Ekornes försäljningskontor i Frankrike. Målet är att golfturneringar Ekornes regi skall resultera i flera Stressless®-produkter i franska hem.

Projektet är ett samarbete mellan Ekornes och våra franska återförsäljare. Representanter för Ekornes finns på plats och demonstrerar fördelarna med Stressless® för trötta golfare.

På så sätt får deltagarna möjlighet att lära känna den norska sittkomforten - utan att åka till butiken.  Under 2010 har man planerat tolv golfturneringar över hela landet. Den första turneringen hölls i Pau i maj. 122 personer deltog och reste hem med både katalog och presenter från Ekornes.

 
Våra återförsäljare ser till att olika fåtöljer ställs ut i klubbhuset under turneringarna