Solitt årsresultat från Ekornes - 24.03.2009

Inlagd Solitt årsresultat från Ekornes

Ekornes ökar omsättningen trots lågkonjunkturen. 2009 har också startat lovande.  
Ekornes ökar omsättningen trots lågkonjunkturen. 2009 har också startat lovande.

Ekornes ökade omsättningen 2008 med 3,9 procent jämfört med 2007. Sammanlagt omsatte koncernen 2 673 milj. kronor. Trots ett besvärligt marknadsläge levererar företaget också ett starkt ordinarie resultat före skatt på NOK 497,0 milj. mot NOK 444,1 milj. år 2007. Det är upplyftande siffror efter ett halvår som har varit mycket svårt för den norska möbelbranschen.

Vid utgången av 2008 justerade Ekornes ned sin produktionskapacitet genom att införa 4-dagarsvecka i samråd med de anställdas förtroendevalda. Koncernen planerar också att lägga ned soffabriken i Stranda och flytta produktionen därifrån till sin existerande fabrik i Hareid. Dessutom har det varslats för uppsägningar och permitteringar vid övriga fabriker. Resultaten är därför en positiv signal för de omkring 1 300 Ekornesanställda som efter nedskärningarna jobbar vid koncernens norska fabriker.

- Det stabila resultatet för 2008 i kombination med en positiv trend i orderingången 2009 ger en trygghet för att Ekornes står stadigt på en turbulent marknad, säger vice administrativa direktören Øyvind Tørlen. Han säger att det är mycket beklagligt att det har varit nödvändigt att säga upp och permittera anställda i Ekornes, men understryker att bolaget är tvunget att anpassa kapaciteten för att behålla konkurrenskraften och därigenom vara en solid arbetsplats för de anställda även i fortsättningen.

Orderingången i januari 2009 var 273 milj. kronor mot 247 milj. kronor i januari 2008.