Skoleelever bygger Stressless fåtölj som välgörenhet - 09.10.2009

Inlagd Skoleelever bygger Stressless stol som välgörenhet

Alla sjundeklassare i Sykkylven blir inviterade till ett speciellt fabriksbesök.
Alla sjundeklassare i Sykkylven blir inviterade till ett speciellt fabriksbesök. 

Ekornes har blivit ett populärt företag att besöka och vi får ofta förfrågningar om fabriksrundvisning från både lokala och regionala skolor från alla klasser.  Åldersgränsen för fabriksbesök är 12 år, och Ekornes går nu ut och inviterar alla sjundeklassare i Sykkylven på ett fabriksbesök i loppet av skolåret. För att göra omvisningen extra intressant uppfordrar Ekornes att eleverna kommer fram till vilket lokalt lag eller vilken institution de vill stödja.  I loppet av besöket får de möjlighet till att bygga sin egen Stressless fåtölj, som sedan överräcks till den utvalda.  På det viset blir besöket både lärorikt, engagerande och samhällsnyttigt.