Robot nr. 100 hälsas välkommen - 06.07.2012

Inlagd Robot nr. 100 hälsas välkommen

Den nya robot som i veckan tas i bruk hos Ekornes är i gott sällskap. Den blir nr. 100 i raden av robotar inom Ekornes-koncernen, och ska varje dag bidra till att producera smått fantastiska 1 700 Stressless®-sittplatser.
Den nya robot som i veckan tas i bruk hos Ekornes är i gott sällskap. Den blir nr. 100 i raden av robotar inom Ekornes-koncernen, och ska varje dag bidra till att producera smått fantastiska 1 700 Stressless®-sittplatser.

Ekornes-koncernens sex fabriker i Norge har kommit långt när det gäller automatisering, och Stressless®-fabriken på Ikornnes är den som har flest robotar. Här jobbar 760 människor och 68 industrirobotar sida vid sida, med god hjälp av flera andra maskiner.

Robot nr. 100
Robot nr. 100 får sin arbetsplats på stålavdelningen, som är den avdelning inom koncernen som sedan tidigare har flest robotar. Totalt finns cirka 50 vanliga industrirobotar på den här avdelningen. De flesta är placerade i centrum av en arbetscell, där de omges av avancerade maskiner som matar, mäter, böjer, skär, löder och monterar komponenter.

Lönsam automatisering
Den höga graden av automatisering gör att Ekornes kan tillverka rationellt, noggrant och effektivt. Priset per enhet kan därmed hållas ned på en acceptabel nivå, trots den höga lönekostnaden i Norge. Automatiseringen ger ökad konkurrenskraft, och anställda som har fått sina arbetsuppgifter övertagna av maskiner är nu fullt sysselsatta på andra ställen i fabriken. Robotarna tar över uppgifter med tunga och repetitiva rörelser, samtidigt som de bidrar till att säkerställa en fortsatt produktion i Norge.

Många automatiseringsprojekt har karaktären av både forskning och utveckling. Stora kunskaper om produkterna och processerna är avgörande för att hitta smartare tillverkningssätt, och alla anställda uppmanas att bidra med förslag på förbättringar.

Kunskapsföretag
Ekornes många ingenjörer har utarbetat flera bra och tidsbesparande lösningar under åren, med fokus på automatisering och standardisering. Detta arbete bedrivs i ett nära samarbete med fabrikens operatörer, som har förstahandskunskaper om hur tid kan sparas i produktionsprocessen. Omläggningen av arbetscellen för armstödsfästen är ett bra exempel på detta. Med de nya anpassningarna har kapaciteten nästan fördubblats.

Den senaste roboten arbetar med tillverkningen av en viktig komponent för Stressless®-fåtöljer: armstödsfästet med glidskenan. Det är den här delen av fåtöljen som gör att sittställningen kan justeras med kroppsvikten, och hög noggrannhet är mycket viktig för att systemet ska fungera bra.

Foto topp: Driftsingenjör Hallbjørn Rasmussen från Ekornes tillsammans med den nya roboten.