Permitterade tillbake till jobbet - 19.08.2009

Inlagd Permitterade tillbake till jobbet

I vintras permitterade Ekornes 62 anställda som en konsekvens av svikt i orderingången. Nu är så gott som samtliga tillbaka på jobb i Ekornes.  Det betyder mycket för lokalsamhället och för koncernen.
I vintras permitterade Ekornes 62 anställda som en konsekvens av svikt i orderingången. Nu är så gott som samtliga tillbaka på jobb i Ekornes. Det betyder mycket för lokalsamhället och för koncernen. 

- Vår målsättning och vårt fokus har hela tiden varit att få alla permitterade tillbaka i arbete. Det har vi nu nästan kommit i mål med, och det är vi glada för, säger Øyvind Tørlen. Som ett resultat av ökad orderingång ökar Ekornes nu kapaciteten på Stressless från ca 1500 Stressless sittplatser per dag, till 1570.  Ökningen kommer huvudsakligen att genomföras inom produktområdet Stressless soffor.