Mitt skepp är lastat med möbler - 09.08.2010

Inlagd Mitt skepp är lastat med möbler

2-3 gånger i veckan seglar containerfartyg fullastade med möbler ut från industriområdet på Ikornnes.
2-3 gånger i veckan seglar containerfartyg fullastade med möbler ut från industriområdet på Ikornnes. 

- Här på kajen står det aldrig stilla. Varje vecka skickas cirka 30 containrar och 40 lastbilar ut från fabriken, säger lagerchefen Erling Opdahl jr. För omkring ett år sedan inleddes arbetet med ett nytt byggprojekt på 1650 m2, som kommer att ge Ekornes sex nya lastramper. Utöver dem finns redan existerande lastramper för bil och den stora containerhamnen, och de nya ramperna kommer att öka produktionskapaciteten med cirka 30 %. Bygget förväntas vara klart att tas i bruk i februari 2011.