Invigning av nytt bygge för bets och lack - 01.06.2011

Inlagd Invigning av nytt bygge för bets och lack

Ekornes tar i bruk ett helt nytt bygge för betsning och lackering av trä i Stressless® fåtöljer. 
Ekornes tar i bruk ett helt nytt bygge för betsning och lackering av trä i Stressless® fåtöljer. 

Det nya bygget är 1 600 m2, och har kostat 18 miljoner kronor. Dessutom har man investerat 30 miljoner i avancerad teknik. Sex robotar sörjer för påföring av vattenbaserad bets och lack i slutna celler, och kapaciteten möjliggör behandling av 3 400 underreden per dag.  Vid byggnationen tog man hänsyn till risken för flodvåg vid eventuellt utflöde från Åkernesremna i Stranda kommun. Betonggolvet är 90 cm tjockt och ska motverka lyftkraften. Fönstren har flyttats en extra halvmeter upp på väggen, och teknisk utrustning har installerats på andra våningen.   Även det nya expeditionsbygget på 1 650 m2 är nu klart att tas i bruk. man har investerat 15 miljoner kronor i detta bygge, som ger Ekornes sex nya lastramper för bil utöver de befintliga sex lastramperna och containerhamnen som används i dag.