Internationellt marknadsmöte - 30.10.2009

Inlagd Internationellt marknadsmöte

Den här veckan kommer sälj- och marknadsansvariga från hela världen till Ikornnes. 
Den här veckan kommer sälj- och marknadsansvariga från hela världen till Ikornnes. 

Över 50 deltagare från Ekornes’ försäljningsföretag över hela världen och den centrala ledningen samlas till årets största och viktigaste samling för marknadsapparaten.  Här presenteras nästa års marknadsföringsupplägg samt alla de nya produkterna.  Lika viktigt är utväxling av erfarenheter mellan de många olika marknaderna. Ekornes har traditionellt en väldigt stark central koordinering av kommunikation och varumärkesinnehåll, för att försäkra att Stressless presenteras och upplevs på samma sätt över hela världen.