IKT direktör - 21.08.2009

Inlagd IKT direktör

Geir Ståle Tennfjord tillträdde denna veckan befattningen som IKT direktör i Ekornes ASA.
Geir Ståle Tennfjord tillträdde denna veckan befattningen som IKT direktör i Ekornes ASA. 

Befattningen som IKT direktör är nyupprättad och ett led i koncernens framtidsinriktade satsning på IT.  IKT direktören kommer att ingå som en del av koncernledningen. Tennfjord är utbildad civilingenjör, och har även examen i sociologi med inriktning mot organisation och omställningsledning i teknologiföretag.  Han har 11 års erfarenhet från olika positioner i Ericsson, och har varit administrerande direktör för flera mindre teknologiföretag i Norge och Spanien.