Halvårsmelding fra Ekornes - 15.08.2011

Inlagd Halvårsmelding fra Ekornes

Ekornes har en  omsetningsnedgang på 4,6%  første halvår. Men rekordstor ordreinngang i juli gir grunn til optimisme, og det er ikke lagt opp til reduksjon i bemanningen utover naturlig avgang.
Ekornes har en  omsetningsnedgang på 4,6%  første halvår. Men rekordstor ordreinngang i juli gir grunn til optimisme, og det er ikke lagt opp til reduksjon i bemanningen utover naturlig avgang. 

Ekornes hadde en omsetning i første halvår på 1.433 millioner kroner. Driftsresultatet for første halvår ble 204 millioner kroner. Til sammenligning endte driftsresultatet første halvår i 2010 på 283 millioner kroner. De svekkede halvårstallene skriver seg først og fremst fra andre kvartal. Fra en omsetning på 717 millioner kroner andre kvartal i fjor kom andre kvartal i år ut med en omsetning på 650 millioner kroner. Driftsresultatet for andre kvartal i fjor på 136 millioner kroner ble nesten halvert og landet på 70 millioner kroner i år. Ordreinngangen for første halvår ble 3,5 prosent lavere enn i første halvår i fjor. Nedgangen kom også her i stor grad i andre kvartal.

- Resultatet for andre kvartal ble på ingen måte tilfredsstillende. Nå er dette historie og kreftene skal settes inn for å forbedre resultatene videre, sier Øyvind Tørlen. Han kan også vise til positive signaler: Ordreinngangen i juli lå 11 prosent over juli i fjor og er den høyeste ordreinngang i juli måned noen gang. De voldsomme svingningene gjenspeiler den store usikkerheten som råder i markedene, sier Tørlen. Les mer utfyllende pressemelding.