Ekornes tar olycksrisker på allvar - 03.07.2009

Inlagd Ekornes tar olycksrisker på allvar

Håller kurs för anställda och har utarbetat en egen säkerhetsrapport.
Håller kurs för anställda och har utarbetat en egen säkerhetsrapport. 

På grund av lagring av stora mängder isocyanat har Ekornes klassificerats som högriskföretag när det gäller olyckor. Detta ställer krav både till Ekornes och till offentliga instanser med ansvar vid olyckor som eventuellt kan uppstå vid verksamheten. Alla som transporterar, lagrar, arbetar med, eller skall utföra räddningsarbete där isocyanat används skall få speciellt anpassad undervisning om det. Ca 80 deltagare samlades nyligen till ISO-kurs hos J.E. Ekornes AS, där Senioringenjör Geir Teigen från Arbetstilsynet höll kurs för bland andra personal från Ekornes, Sykkylven kommun, hälsoväsendet, polis, brandtjänsten, tankbilchaufförer.  Ekornes har utarbetat en säkerhetsrapport för verksamheten enligt § 9 i föreskriften, och denna har sänts till Direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap (DSB), Länsmannen i Sykkylven och Sykkylven kommun. Ny föreskrift om högriskföretag för olyckor trädde i kraft den 1 juli 2005. Det verksamma området för föreskriften har utvidgats och fler kemikalier omfattas. Föreskriften har hittills gällt för ca 100 verksamheter.

Den nya föreskriften kommer att omfatta närmare 250 verksamheter.