Ekornes tar åter in 14 permitterade efter ökad orderingång. - 25.04.2009

Inlagd Ekornes tar åter in 14 permitterade efter ökad orderingång

Orderingången är större än förväntat för Ekornes. Som följd av detta tas nu 14 permitterade i Sykkylven in i produktionen igen.
Orderingången är större än förväntat för Ekornes. Som följd av detta tas nu 14 permitterade i Sykkylven in i produktionen igen. 

 - Detta är positivt för våra anställda och för hela koncernen, säger vice VD Øyvind Tørlen. Ekornes ökar nu sin tillverkningskapacitet för Stressless®-fåtöljen från 960 fåtöljer per dag till 1 140 fåtöljer per dag, tack vare den stärkta orderingången. För Stressless®-soffan justeras tillverkningen ned från 400 till 350 sittplatser per dag.

- Vi har lagt märke till att marknadens efterfrågan är större på fåtöljer än större sittgrupper. Vi anpassar oss snabbt och ökar därför produktionen av Stressless®-fåtöljen, berättar Tørlen. Under första kvartalet i år uppgick orderingången inom Ekornes-koncernen till 707 miljoner norska kronor. Under samma period förra året uppgick orderingången till 747 miljoner norska kronor. Orsaken till den särskilt goda orderingången under första kvartalet 2008 var bland annat de utannonserade prisökningarna. Sammanlagt uppgick orderingången under första kvartalet 2007 till 659 miljoner norska kronor. (Angivna siffror för 2009 är preliminära och använder fasta/samma valutakurser för att vara jämförbara.)

1 500 arbetare, varav 1 300 vid fabriksanläggningar i Norge. Sammanlagt sysselsätter Ekornes cirka 1 500 arbetare, varav 1 300 vid fabriksanläggningar i Norge Läget på den internationella möbelmarknaden är fortfarande osäkert, och Ekornes strävar efter att komma stärkta och med ökad konkurrenskraft ur finanskrisen.  

- Vi är optimistiska inför framtiden. Men idag gläder vi oss först och främst över de 14 anställda som nu får återvända till sina jobb, säger Øyvind Tørlen.