Ekornes har tilldelats 2010 års Stockmanpris - 10.09.2010

Inlagd Ekornes har tilldelats 2010 års Stockmanpris

Ekornes fick onsdagen den 8 september 2010 års Stockmanpris i klassen för mindre och mellanstora företag.
Ekornes fick onsdagen den 8 september 2010 års Stockmanpris i klassen för mindre och mellanstora företag. 

Ekornes vann priset i sin klass även 1998 och 2001 och har varit bland finalisterna de senaste fem åren. Ekornes fick höga poäng inom följande områden: - Öppen, trovärdig och konsekvent information, - Likabehandling av analytiker - Möjlighet till fabriksbesök - Kvalitet på företagsledning - Förmåga att informera om strategi/industriutveckling  Stockmanpriset delas ut till det börsnoterade företaget i Norge som är bäst på att fortlöpande informera om sin verksamhet till finansmiljö och aktieägare och som anses ha bäst års- och delårsrapporter baserat på finansanalytiska principer.  Det är Norske Finansanalytikeres Forening som delar ut Stockmanpriset, grundat på bedömningar från alla de stora mäklarföretagen och investerarna på den norska marknaden. Mer information om Stockmanpriset