Ekornes for full maskin - historisk godt resultat - 11.05.2010

Inlagd Ekornes for full maskin - historisk godt resultat

Ekornes leverte sitt beste første kvartal i selskapets historie, og åpnet 2010 sterkt. Møbelkonsernet fikk et driftsresultat på 155 millioner kroner og et resultat før skatt på 154 millioner kroner.
Ekornes leverte sitt beste første kvartal i selskapets historie, og åpnet 2010 sterkt. Møbelkonsernet fikk et driftsresultat på 155 millioner kroner og et resultat før skatt på 154 millioner kroner. 

- De ansatte skal ha æren for dette fantastiske resultatet. De har brettet opp ermene i en usikker økonomisk tid, og nå høster vi fruktene, sier administrerende direktør i Ekornes, Øyvind Tørlen.  Ekornes har hatt en svært god start på 2010, og omsetningen i første kvartal ble på 785 millioner kroner, en økning på mer enn 90 millioner kroner, sammenlignet med 2009. Lønnsomheten i årets første måneder ble høy, og driftsmarginen var på 19 prosent, mot 15 prosent i samme periode i fjor. Det er salget i USA som særlig peker seg positivt ut for Ekornes i 2010. Salget i USA har tatt seg opp igjen og er 28 prosent høyere enn i første kvartal 2009.

- Vi er svært tilfreds med at markedet i USA viser sterk forbedring. Det er et krevende marked med kresne kunder. At amerikanerne nå igjen velger Ekornes er vi glade for, sier Øyvind Tørlen.  Det er fortsatt knyttet usikkerhet til verdensøkonomien. Ekornes er godt rustet til å møte både krevende markeder og dyktige konkurrenter i tiden som kommer.Ordreinngangen til Ekornes er omtrent på nivå med fjoråret. Selskapet har høy ordrereserve med 390 millioner kroner ved utgangen av april, mot 306 millioner på samme tid i fjor. - Dette betyr at fabrikkene til Ekornes går for full maskin frem mot sommerferien, sier administrerende direktør i Ekornes, Øyvind Tørlen.

Ekornes ASA er Nordens største møbelprodusent, og har hovedkontor på Ikornnes i Sykkylven. Konsernet har ca 1550 ansatte, ca 1350 av disse jobber i Norge. Ekornes har seks fabrikker i Norge. Ytterligere kommentarer, kontakt administrerende direktør Øyvind Tørlen, +47 97 11 19 79