Chef E-commerce - 22.03.2010

Inlagd Knut Svendsen har förordnats till en nyinrättad befattning som chef E-commerce i Ekornes ASA.

Knut Svendsen har förordnats till en nyinrättad befattning som chef E-commerce i Ekornes ASA.
Knut Svendsen har förordnats till en nyinrättad befattning som chef E-commerce i Ekornes ASA. 

Knut Svendsen har en tung bakgrund inom branschen från USA, England och Norge, och kommer till Ekornes från befattningen som Director, E-commerce Services i Hilton Worldwide, USA.  Han tillträdde sin nya befattning hos Ekornes 1 mars.  Ekornes har som mål att skapa konkurrensfördelar genom att göra kommunikation och samverkan mellan företaget, säljarna och konsumenterna bättre och effektivare. E-commerce chef kommer att vara ansvarig för Ekornes-koncernens globala e-marknadsföring.