Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser för Ekornes Limiteds webbshopp

Läs dessa villkor och bestämmelser noggrant innan du beställer några produkter. Du ska vara medveten om att du genom att beställa våra produkter samtidigt godkänner dessa villkor och bestämmelser. Om du inte godkänner dessa villkor och bestämmelser kan du inte beställa några produkter via vår webbplats.

Om du har några frågor gällande dessa villkor och bestämmelser kan du kontakta vår kundtjänst genom att mejla dem på office@ekornes.co.uk eller ringa på telefonnummer 020 7462 0440 måndag till fredag från kl. 8.30 till 16.30. Alla samtal till kundtjänst debiteras enligt teleoperatörens taxa, och både inkommande och utgående samtal kan komma att spelas in i kvalitetsövervaknings- eller utbildningssyfte.

 

Definitioner

Avtal är vårt köpavtal med dig för ditt köp av produkterna, och detta inrättas när vi skickar ut vårt ordergodkännande via e-post (se paragraf 2.3 nedan).

vi/vår/våra/oss är Ekornes Limited.

Produkt är en produkt som finns till salu på webbplatsen.

Produktbeskrivning är den del av webbplatsen där vissa villkor gällande den specifika produkten anges. Detta inkluderar även eventuella specifika villkor gällande produkten.

Specifika villkor är alla detaljer, villkor och bestämmelser gällande en specifik produkt. Vissa specifika villkor kan bara definieras efter att vissa val har gjorts i beställningsprocessen.

Webbplats är webbplatsen med adressen www.ekornes.co.uk eller eventuell ersättnings-URL som vi använder oss av.

du/ditt/din/dina är den som använder webbplatsen.

Mottagare är den individ som fysiskt tar emot produkten/produkterna vid leveranstillfället. Detta kan vara en person som finns på leveransadressen vid leveranstillfället och måste inte vara den person som namnges på leverensadressen i beställningen.

Leveransadress är den specifika adressen för leverans som anges i beställningsprocessen och som bekräftas i orderbekräftelsen via e-post.

 

1 Information om oss

www.ekornes.co.uk är en webbplats som drivs av Ekornes Limited, ett företag registrerat i England och Wales (organisationsnummer 1109326). Vårt huvudkontor är registrerat på adressen Kings Court, 2–16 Goodge Street, London, UK. Vårt momsregistreringsnummer är GB240 6698 53.

2 Beställa produkter

2.1 Du kan beställa produkter från oss via instruktioner för beställningsprocessen på vår webbplats. Du godkänner att du genom att göra en beställning via oss även är skyldig att betala för produkterna i den beställningen.

2.2 I vår beställningsprocess finns det utrymme för att kontrollera och ändra eventuella fel innan beställningen skickas till oss. Ta dig tid att läsa igenom och kontrollera beställningen i varje steg av beställningsprocessen. Det är ditt ansvar att säkerställa att all information och alla adresser är fullständiga och korrekta.

2.3 Alla beställningar måste godkännas av oss. Vi skickar ett ordergodkännande via e-post till dig. Avtalet mellan dig och oss upprättas först när vi skickar dig detta ordergodkännande. Vi skickar ytterligare ett mejl när din beställning är klar för leverans.

2.4 Tyvärr kan vi inte stoppa en beställning när den väl har skickats från oss. Om du ändrar dig angående din beställning efter denna tidpunkt kan produkten bara returneras till oss enligt returpolicyn i paragraf 10 nedan.

2.5 Innan du beställer något från oss ligger det på ditt ansvar att kontrollera och avgöra om du har möjlighet att ta emot de beställda produkterna enligt våra leveransvillkor (se paragram 7). Detta innefattar att säkerställa att den beställda produkten:

2.5.1   passar in i önskat rum;

2.5.2   kan transporteras till ytterdörren på leveransadressen;

2.5.3   får plats att komma in genom ytterdörren på leveransadressen och alla dörröppning produkten måste passera för att komma till önskat rum

och att det inte finns några andra problem som kan göra leveransen komplicerad, omöjlig eller orealistisk.

2.6 Du måste se till att de kontaktuppgifter vi har om dig är uppdaterade så att vi kan kontakta dig om nödvändigt angående din beställning eller leverans av produkterna.

2.7     Du måste vara minst 18 år för att få köpa produkter från vår webbplats.

3 Tillgänglighet

3.1 Alla beställningar av produkter beror på tillgängligheten för dessa produkter och material för att tillverka produkterna. Om den produkt du har beställt inte är tillgänglig eller av någon anledning kommer att bli försenad informerar vi dig om detta så snart som möjligt efter att beställningen har lagts.

3.2 Om vi inte kan förse dig med en produkt, exempelvis på grund av att den är slut på lager eller för att det är något fel i prissättningen (se paragraf 5.4 och 5.5 nedan) informerar vi dig om detta via e-post och återbetalar hela summan så snart som möjligt.

4. Produktbilder och -beskrivningar

4.1 Bilderna av produkterna på vår webbplats är bara till för att åskådliggöra produkterna. Trots att vi gör allt vi kan för att framställa färgerna på rätt sätt kan vi inte garantera att din skärm återger eller återspeglar färgerna korrekt. De produkter du får hem kan därför se något annorlunda ut än vad bilderna visar.

4.2 Varje köpt produkt säljs utifrån sin produktbeskrivning som även anger specifika villkor relaterade till den produkten och innefattar, utan begränsningar, villkor och bestämmelser angående beräknade leveransdatum och -tider, garantier, service efter köpet och säkerheter.

4.3 Även om vi gör allt vi kan för att vara så exakta som möjligt är de mått som visas på vår webbplats (inklusive vikter, dimensioner och kapaciteter) endast ungefärliga.

4.4 Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla detaljer, beskrivningar och priser på produkter som förekommer på webbplatsen är korrekta vid den tidpunkt den relevanta informationen angavs i systemet. Även om vi strävar efter att alltid hålla webbplatsen uppdaterad kan det hända att informationen som förekommer på webbplatsen (inklusive produktbeskrivningar) inte alltid återspeglar läget vid exakt den tidpunkt du lägger din beställning.

5 Produkternas priser

5.1 Priset på en produkt är det som anges på vår webbplats, såvida det inte uppenbart har blivit något fel.

5.2 Priset på en produkt kan ändras då och då, men sådana ändringar påverkar inte en beställning vi redan har godkänt.

5.3 Priset på en produkt inkluderar moms (när det är aktuellt), men inte frakt, vilken tillkommer totalsumman (som framgår på vår webbplats under beställningsprocessen och i paragraf 7). Om momssatsen ändras mellan det datum du gör din beställning och det datum vi godkänner den kommer vi att justera den moms du betalar såvida du inte redan har betalat för produkterna i sin helhet innan momsändringen träder i kraft.

5.4 Det är alltid möjligt att vissa av produkterna på vår webbplatsen har fått en felaktig prissättning trots att vi strävar efter att så inte ska ske. Som en del av vår beställningshanteringsprocess kontrollerar vi vanligen priserna och om det korrekta priset för en vara är lägre än vad vi har angett, så debiteras du det lägre priset när produkten skickas till dig. Om produktens korrekta pris är högre än vad som anges på webbplatsen väljer vi, efter eget gottfinnande, att antingen kontakta dig innan vi skickar produkten eller att avvisa din beställning och meddela dig om detta.

5.5 Vi har ingen skyldighet att tillhandahålla produkten till dig till det felaktiga (lägre) priset, även om vi har skickat ett ordergodkännande, om den felaktiga prissättningen är uppenbar och du rimligen borde ha upptäckt att priset var felaktigt.

6 Att betala

6.1 Vi accepterar bara betalning via PayPal.

6.2 När du skickar en beställning till oss via webbplatsen bekräftar du att de betalningsuppgifter du har angett i din beställning är giltiga och korrekta.

6.3     Du måste betala för produkterna och alla aktuella fraktavgifter i förskott och ge oss tillstånd att aktivera din betalning under beställningsprocessen.  Vår betalningsleverantör samlar in betalningen när du lägger beställningen. Betalningen kommer oss tillhandhanda när din beställning skickas och avtalet har upprättats.

7 Leverans

7.1 Priset på produkterna inkluderar inte fraktavgifter.  Våra fraktavgifter visas under beställningsprocessen på webbplatsen tillsammans med priset på produkterna innan du bekräftar beställningen.

7.2 Leveransen utförs av vårt utvalda transportföretag.

7.3 Den beräknade leveranstid som anges gäller för adresser på fastlandet i England, Wales och Skottland.

7.4 Vårt utvalda transportföretag kontaktar dig via de kontaktuppgifter du angav under betalningen. Kontakt sker vanligen inom 24 timmar före det att produkterna är färdiga att skickas.

7.5 Produkterna levereras helt färdigmonterade till önskat rum på bottenvåningen på den angivna leveransadressen. Produkterna packas upp och emballaget tas om hand av föraren.

7.6 Vårt utvalda transportföretag behöver en signatur på att den beställda produkten har levererats. Om du inte kan ta emot leveransen själv kan vem som helst som befinner sig på leveransadressen underteckna leveransmottagandet å dina vägnar.

7.7 Eventuella skador eller saknade varor måste framföras av mottagaren till föraren innan mottagaren skriver på för produkterna. Skador som påpekas när leveransen är klar räknas som mottagarens ansvar om en sådan skada är uppbar och enkelt borde ha upptäckts av mottagaren vid leveransen.

7.8 Vi gör allt vi rimligen kan för att säkerställa att dina produkter levereras inom den angivna tidsramen, men vi kan tyvärr inte garantera att leveransen inte påverkas av oförutsedda händelser som kan påverka produkten eller vårt utvalda transportföretag.

7.9 Om ingen behörig person finns på plats när transportörerna anländer returneras produkten till terminalen och du måste kontakta dem för att komma överens om en ny leveranstid.  Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för kostnaden för ytterligare leveranser och för förvarande av produkterna medan de väntar på att levereras igen.

8 Risk och äganderätt

8.1 Äganderätten för produkterna övergår till dig när du har tagit emot din produkt och vi har tagit emot full betalning av alla summor gällande produkterna, inklusive fraktavgifter.

8.2 Från och med tidpunkten för leveransen är produkterna ditt ansvar.

9 Ändringar

9.1 I de flesta fall är det möjligt att ändra en beställning innan den görs i ordning för att skickas iväg.

9.2 Om du vill göra en ändring i din beställning måste du kontakta vår kundtjänst via telefon (se kontaktuppgifter nedan) och kontrollera om detta är möjligt.

9.3 Vi återbetalar hela summan på godkända avbeställda varor inom 14 dagar från avbeställningen och använder då samma betalningssätt som du använde för att föra över pengar såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat.

9.4 Fraktavgifter återbetalas i sin helhet först när alla varor i betalningen har avbeställts. Fraktavgiften återbetalas inte delvis.

10 Policy för returer och återbetalning

10.1 Vi hoppas att du blir nöjd med allt du har köpt från oss, men du har laglig rätt att ångra dig och bryta avtalet enligt Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 före den tidsfrist som anges i paragraf 10.2 och returnera de beställda produkterna. Det betyder att om du ändrar dig eller av annan anledning inte vill ha eller behålla de beställda produkterna kan du meddela oss om ditt beslut, utnyttja din ångerrätt och få en återbetalning. Du kan får råd om dina lagstadgade ångerrätt från Citizens' Advice Bureau eller Trading Standards.

10.2 Du kan inte nyttja din ångerrätt senare än 14 dagar från det att du tog emot produkterna. Om köpeavtalet gäller för flera produkter som levererades på olika dagar kan ångerrätten nyttjas fram tills dess att 14 dagar har gått från det att du tog emot den sista av de beställda produkterna.

10.3 För att nyttja din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att bryta avtalet i ett tydligt tillkännagivande som innehåller ditt namn, leveransadress, fakturaadress samt detaljer om den beställning du vill avbeställa, inklusive ordernummer, ditt telefonnummer och din e-postadress. Du kan mejla oss en kopia av avbeställningsformuläret som kan laddas ner från vår webbplats.

10.4 För att möta tidsfristen om du skickar ditt avbeställningsmeddelande via e-post räcker det om skickar det innan perioden för ångerrätten, som anges i 10.2, går ut. 

10.5 Ångerrätten gäller inte produkter som har tillverkats enligt dina specifikationer, som har anpassats alltför mycket eller som genom sin natur inte kan returneras eller som riskerar att försämras eller utgå snabbt.

10.6 Om du vill nyttja din ångerrätt måste du se till att ta god hand om produkterna tills dess att de har returnerats till oss. Du kan hantera produkterna i den omfattning som krävs för att fastställa deras beskaffenhet, egenskaper och funktioner, men i övrigt måste produkterna returneras i det skick de ursprungligen levererades.

10.7 Om du beslutar dig för att nyttja ångerrätten måste produkterna returneras till oss så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från att vi har informerats. Du ansvarar för att organisera returen av produkterna på din kostnad till de returadresser som anges på webbplatsen.

10.8 Om du bryter avtalet återbetalar vi alla betalningar vi har fått från dig, inklusive fraktavgifter. Vi kan dock göra ett avdrag från återbetalningen för lägre värde på dessa produkter om värdeförlusten beror på användning av produkterna eller onödig hantering av dig (dvs all hantering som överstiger vad som rimligen kan tillåtas i en butik i syfte att kontrollera en produkts egenskaper och funktioner). Om vi återbetalar dig det betalade priset innan vi har möjlighet att inspektera produkterna och vid senare tillfälle upptäcker att du har hanterat dem på otillbörligt sätt eller använt dem, måste du betala en lämplig summa till oss.

10.9 Vi gör återbetalningen utan onödigt dröjsmål och inte senare än:

10.9.1 14 dagar efter den dag vi tar emot de produkter du har skickat tillbaka;

10.9.2 (om tidigare) 14 dagar efter den dag du visar upp dokumentation på att du har returnerat varorna; eller

10.9.3 om inga produkter skickades, 14 dagar efter den dag vi informeras om ditt beslut att bryta avtalet.

10.10 Vi återbetalar summan via samma metod som du använde i den ursprungliga betalningstransaktionen såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Oavsett kommer det inte att tillkomma några avgifter för dig som ett resultat av återbetalningen.

10.11 Vi kan hålla tillbaka återbetalningen tills vi har tagit emot produkterna igen eller om du kan uppvisa dokumentation på att du har skickat tillbaka produkter, beroende på vad som sker först.

10.12 Det är du som bär den direkta kostnaden för att returnera produkterna till vår returadress. Denna kostnad beräknas vara max cirka £119.

10.12.1 Du kan ordna så att produkterna returneras till oss genom att anlita tjänsten hos vårt utvalda transportföretag. På sidan om returer på vår webbplats kan du hitta mer information om vårt utvalda transportföretag.

10.12.2 Du måste säkerställa att produkterna har tillräckligt skydd under returtransporten. Om du väljer att anlita vårt utvalda transportföretag för returen kan de tillhandahålla emballage.

10.13 Eftersom du är konsument har vi en lagstadgad skyldighet att förse dig med produkter som överensstämmer med avtalet. Som konsument har du lagstadgade rättigheter angående produkter som är felaktiga eller inte överensstämmer med beskrivningen. Dessa lagstadgade rättigheter påverkas inte av din rätt till retur och återbetalning i denna paragraf 10 eller något annat i dessa villkor. Du kan får råd om dina lagstadgade rättigheter från Citizens' Advice Bureau eller Trading Standards.

11 Garanti

11.1 Vår basgaranti gäller produkter beställda via webbplatsen. Vissa delar av garantin kräver att den även registreras.

11.2 När du beställer via webbplatsen godkänner du att vi får använda den angivna faktureringsadressen för att registrera produkten för den heltäckande garantin som beskrivs i paragraf 13.1.

11.3 I det fall slutanvändaren är någon annan än du måste han eller hon meddela oss det skriftligen genom att fylla i garantiregistreringsformuläret. Garantiregistreringsformuläret är tillgängligt online på webbplatsen www.stresslessworld.com. Pappersformulär lämnas bara ut på begäran.
 
12 Klagomål

12.1 Om du inte är helt nöjd med ditt köp kan du ta del av vår kundtjänstprocess. Vi försöker lösa eventuella problem så snart som möjligt.

12.2 Om du inte är nöjd med vårt slutgiltiga svar kan du ha rätt att framföra ditt klagomål till The Furniture Ombudsman, och vi är då bundna att följa deras beslut. Om du vill veta mer om The Furniture Ombudsman och hur du kan använda deras tvistlösningstjänster kan du besöka www.thefurnitureombudsman.org eller ringa på telefonnummer 0845 653 2064.

 

13 Din information

13.1 Vi behandlar information om dig i enlighet med vår  integritetspolicy.

14    Vårt ansvar för dig om du är konsument

Denna paragraf 14 gäller bara om du är konsument.

14.1   Om vi inte lyckas följa dessa villkor och bestämmelser ansvarar vi för sådan förlust eller skada du utsätts för som är ett förutsebart resultat av vårt brott mot dessa villkor och bestämmelser eller vår försumlighet, men vi ansvarar inte för sådan förlust eller skada som inte hade kunnat förutses. En förlust eller skada är förutsebar om den är en självklar konsekvens av vårt brott eller om du och vi visste om den när vi ingick detta avtal.

14.2   Vi tillhandahåller endast produkter för användning i hemmet och privat användning. Du samtycker till att inte använda produkten i kommersiellt, affärsmässigt eller vidareförsäljningssyfte, och vi har ingen skyldighet gentemot dig för någon förlust eller vinst, förlorade affärer, verksamhetsavbrott eller förlorad affärsmöjlighet.

14.3   Vi varken utesluter eller begränsar vårt ansvar för:

14.3.1         dödsfall eller personskada orsakad av vår försumlighet;

14.3.2         bedrägeri eller oriktig framställning;

14.3.3         brott mot villkoren i avsnitt 12 i Sale of Goods Act 1979 (äganderätt och besittningsrätt);

14.3.4         brott mot villkoren i avsnitt 13 till 15 i Sale of Goods Act 1979 (beskrivning, nöjdhetskvalitet, ändamålsenlighet och provexemplar); och

14.3.5         defekta produkter enligt konsumentskyddslagen Consumer Protection Act 1987.

15 Vart och ett av dessa villkor är oberoende av varandra

15.1 Varje punkt i dessa villkor och bestämmelser gäller separat. Om en domstol eller annan aktuell myndighet beslutar att någon av dessa punkter är olaglig eller inte kan tillämpas har resterande punkter även fortsättningsvis full verkan.

16 Hela avtalet

15.1 Dessa försäljningsvillkor anger de skriftliga villkoren i vårt avtal med dig när du ska köpa produkterna. Om vissa av dessa försäljningsvillkor inte kan verkställas gäller återstående försäljningsvillkor fortfarande för vårt samarbete.

17 Uppdatering av dessa villkor och bestämmelser

17.1 Från tid till annan kan vi ändra eller uppdatera dessa villkor och bestämmelser av olika anledningar, bland annat vid: (a) förändringar av hur vår verksamhet drivs; (b) ändringar i de lagstadgade eller reglerande bestämmelser vi måste följa; or (c) ändrade villkor för vilka betalningssätt vi accepterar.

17.2 Varje gång du beställer produkter från oss gäller de villkor och bestämmelser som finns på vår webbplats vid köptillfället för avtalet mellan oss.

18 Rättigheter för tredje part

18.1 Alla avtal som upprättas mellan dig och oss gäller endast mellan dig och oss. Ingen tredje part har några rättigheter att tillämpa något av dessa villkor.

19 Lag och behörighet

19.1 Dessa villkor regleras av engelsk lag. Det betyder att ett avtal för köpet av produkter köpta via webbplatsen och alla dispyter eller anspråk som uppstår utifrån eller i samband med köpet regleras av engelsk lag.

19.2 Både du och vi är överens om att domstolarna i England och Wales ska ha icke-exklusiv jurisdiktion. Är du bosatt i Skottland kan du dock också låta förhandlingarna ske där.

20 Att kontakta dig

20.1 Om vi måste kontakta dig eller skicka ett skriftligt meddelande gör vi det via e-post eller vanlig post till den faktureringsadress du angav på beställningen.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om dessa villkor och bestämmelser kan du kontakta oss via någon av följande kanaler:

Ekornes Limited
Kings Court
2–16 Goodge Street
London
W1T 2QA, UK

E-post: office@ekornes.co.uk
Telefon: +44 207 462 0440 (måndag– fredag, 8.30–16.30)

Dessa villkor och bestämmelser för webbutiken uppdaterades senast 25 juni 2015.

▲ Till början