Comfort-Zones — Stressless met nieuw patent

Van Comfort-Zones™ — Stressless met nieuw patent

Het goede steeds nóg beter maken, hulpbronnen sparen en het milieu beschermen!

Het goede steeds nóg beter maken, hulpbronnen sparen en het milieu beschermen!

Met dit motto voelen onze productontwikkelaars zich heel nauw verbonden. Zelfs ogenschijnlijk kleine dingen kunnen vaak een grote uitwerking hebben - bijvoorbeeld: Comfort-Zones™. Hierbij gaat het om uitgekiende verdiepingen in de vormgegoten schuimkern. Ze maken een nog aangenamere aanpassing aan het lichaam mogelijk en bieden een overeenkomstig hoger comfort. Nog geheel afgezien van het verminderen van materiaalgebruik, en het op die manier verbeteren van de milieubalans. De overschakeling ernaar is de afgelopen jaren geleidelijk gerealiseerd. Ondertussen is de gehele collectie, met uitzondering van Stressless E200 en -E300 met het ErgoAdapt™-systeem, met Comfort-Zones™ uitgerust. Wederom een bewijs van ons onophoudelijk streven naar optimalisatie.