Zorg voor de aarde.

Bij Ekornes is een groen gedachtegoed veel meer dan een mooie boodschap. Het is een levenswijze die veel verder gaat dan een goed doel waar we achter staan, want respect voor het milieu betekent dat we ons erfgoed naar waarde schatten en onze Noorse cultuur in stand houden.

Het prachtige land dat we onze thuis mogen noemen, illustreert het harde werk en het verhaal van wie ons eeuwen geleden voorging. Onze historische band met het land en de zee geeft ons een reden te meer om zorg te dragen voor het kristalheldere water van de fjorden dat onze voorouders bevoeren en de wonderlijke schoonheid van de bergen en het land waarop onze families hun leven bouwden. Die verheven grond heeft ons gemaakt tot wie we zijn.

Zorg dragen voor het milieu beschermt niet alleen ons verleden, maar maakt ook de weg vrij voor onze toekomst. Een toekomst die dezelfde schoonheid verdient als die waarvan wij mogen genieten. En hoe zorg je dan dat ook de volgende generaties die levenskwaliteit zullen kennen? Door een opeenstapeling van dagelijkse kleine inspanningen en veranderingen die samen een gezonde leefomgeving veiligstellen.

Bij Ekornes leveren we die inspanningen elke dag niet omdat ze een proces vereenvoudigen of omdat we zo kunnen besparen. We gaan ervoor omdat dat in het belang is van de mensen om wie we geven: onze familie, vrienden, alle andere Noren en de klanten van Ekornes.

We hergebruiken ons materiaal voor praktische doeleinden opdat we minder extra hulpbronnen nodig hebben. Die kunnen dan weer beter benut worden. Afval dumpen we niet in stortterreinen, maar recycleren en hergebruiken we. Neem nu de prachtige Europese beuk die we gebruiken voor het onderstel van Stressless-zetels. De overtollige houtsnippers worden verzameld en verbrand. De geproduceerde hitte wordt vervolgens in onze productiefaciliteiten aangewend. Zo verlagen we onze energiebehoefte en beschermen we de ons omringende bossen. Ook leerafval van zetels en zitbanken gaat niet verloren: het wordt verkocht aan bedrijven die er kleinere producten van maken.

Onze ingenieurs ontwikkelen ingenieuze processen die de veiligheid van onze medewerkers én ons land waarborgen. We gebruiken intensieve processen, zoals om staal te ontvetten in een gesloten kring om er metalen basissen van te maken. Zo vermijden we dat schadelijke uitstoot in de lucht en de fjorden terechtkomt. We implementeren nieuwe praktijken en processen om de gezondheid van onze medewerkers te beschermen en ons water schoon te houden.

We kopen groene materialen aan en kiezen voor verf en lak op waterbasis. Alleen de meest kwaliteitsvolle materialen worden gebruikt. Ons doel is een product te maken waarvan de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is en dat decennia meegaat. Dankzij onze dagelijkse inspanningen staan Ekornes-producten voor topkwaliteit. Wij bieden u meubels die lang meegaan, zodat ook u uw steentje voor onze aarde kunt bijdragen.

Ekornes policy for sustainable leather sourcing

One of the key environmental focus areas for Ekornes is to make products that last for a long time. To do so our leather needs to be of top quality and performance. Our own inspectors take part in the leather selection, which is conducted in accordance with international norms for quality determination. All Ekornes tanneries shall comprehend, sign and comply to Ekornes’ quality specification for leather.

Ekornes take the responsibility to make sure that the leather is manufactured according to current laws, guidelines and recommendations relating to their utilisation properties, and for the use and content of chemicals and other substances. Ekornes are cooperating with recognised international institutions in this line of business to ensure that we are updated at all times with events relating to health, safety and the environment. Ekornes are applying as a member of the Leather Working Group (LWG) endeavouring to promote improvement in the leather manufacturing industry by creating alignment on environmental priorities, bringing visibility to best practices and providing guidelines for continuous improvement.

All Ekornes’ leather suppliers shall comprehend, sign and comply to Ekornes’ restricted substance specification (RSL) for leather. The RSL is kept up to date by BLC Leather technology, ensuring that all relevant legal and chemical safety requirements are included. Ekornes do random sample testing for RSL compliance in addition to having suppliers do testing.
Ekornes only use leather from cattle bred for food production (meat, dairy). For Ekornes the animal welfare perspective in our leather supply chain is highly important. Animal welfare is also included in Ekornes’ Supplier Principles, stating our requirements and expectations to our suppliers. Ekornes recognize and endeavour to promote The Five Freedoms recommendations on animal welfare set out by the World Organisation by Animal Health (OIE) as a guideline for the leather supply chain.
1. 1.    Freedom from hunger or thirst by ready access to fresh water and a diet to maintain full health and vigour
2. 2.    Freedom from discomfort by providing an appropriate environment including shelter and a comfortable resting area
3. 3.    Freedom from pain, injury or disease by prevention or rapid diagnosis and treatment
4. 4.    Freedom to express (most) normal behaviour by providing sufficient space, proper facilities and company of the animal's own kind
5. 5.    Freedom from fear and distress by ensuring conditions and treatment which avoid mental suffering

Ekornes promote management and measures avoiding the use of leather from deforestation areas. This includes buying from tanneries that are sourcing from slaughter houses that make public commitments to stop directly sourcing cattle from ranches with illegal activities and agreed to avoid purchase from properties from deforestation and protected areas, such as the Amazon Biome.