Voorwaarden voor het gebruik van de Ekornes markt-portaalsite

Ekornes – privacyverklaring voor website


Laatste update op 27 april 2018

Ekornes SARL is een dochteronderneming van Ekornes ASA.

Ekornes ASA, gevestigd in Sykkylven, Noorwegen, produceert meubels van hoge kwaliteit en plaats zijn klanten daarbij steeds op de eerste plaats. Dat wij het welzijn van onze klanten hoog in het vaandel dragen, betekent ook dat wij open willen communiceren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Het gebruik van de diensten die Ekornes aanbiedt, is onderworpen aan de bepalingen in deze privacyverklaring.
 
Ekornes ASA en Ekornes SARL hebben een privacyverklaring uitgewerkt overeenkomstig de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Ekornes ASA treedt op als verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens zoals dat beschreven wordt in deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over de manier waarop wij gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met Thor Vidar Larsen Thor.Vidar.Larsen@ekornes.com

2. DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN
Wij verzamelen uw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen aanbieden, ondersteunen, aanpassen en ontwikkelen en om ons aanbod relevanter en nuttiger te maken voor u. Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die direct of indirect aan u verbonden kan worden. 

2.1. Nieuwsbrief 
Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, verzamelen we de volgende gegevens over u: 
E-mailadres 

2.2. Garantie
Als u het garantieregistratieformulier invult, worden uw aankopen geregistreerd. Daarbij worden de volgende gegevens verzameld: 
Aanspreektitel
Naam en voornaam
Postcode
Adres
Stad
Telefoonnummer
E-mail
Informatie over de dealer
Leveringsdatum van het product
Productinformatie

2.2.1 Catalogus

Door het catalogusinschrijvingsformulier in te vullen, kunt u een gedrukte catalogus bestellen. Daarbij worden de volgende gegevens verzameld: 
Aanspreektitel
Naam en voornaam
Postcode
Adres
Stad
Telefoonnummer
E-mail

Bij de online catalogus:
E-mail


2.3. Stressless.com | Ekornes.com | Ekornes.fr

Wanneer u onze website bezoekt, houden we gegevens over uw surfgedrag bij, bijvoorbeeld wanneer u webpagina's bekijkt of opent of als u de zoekfunctie gebruikt. In sectie 3.3 leest u meer in detail welke gegevens wij verzamelen. 

3. HOE EKORNES UW GEGEVENS VERWERKT

Ekornes verwerkt uw gegevens om u een aangepaste en gepersonaliseerde diensten te kunnen verlenen. 

3.1. Nieuwsbrief 

Wanneer wij nieuwsbrieven versturen, hebben we uw persoonsgegevens nodig om: 

U onze nieuwsbrief te kunnen sturen en u zo op de hoogte te houden van nieuwe producten of gelijkaardige commerciële nieuwtjes en om u uitzonderlijke aanbiedingen te sturen; 
U op de hoogte te brengen van wijzigingen aan deze privacyverklaring; 
Als u deelneemt aan campagnes of wedstrijden die Ekornes via de nieuwsbrief lanceert, worden u gegevens gebruikt voor die campagne of wedstrijd.
Wij gebruiken uw e-mailadres om uw identiteit te bevestigen wanneer dat nodig blijkt.
Mee te doen aan enquêtes over ons merk.

Uw e-mailadres wordt in een aparte databank bewaard en wordt verwijderd zodra u zich uitschrijft uit onze nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment uitschrijven uit onze nieuwsbrief door onderaan op de knop 'uitschrijven' te klikken. 

3.2. Garantieregistratie 

Als u garantie registreert, hebben we uw persoonsgegevens nodig om: 

De registratie te voltooien;
Rapporten op te stellen (bijvoorbeeld over aankoopstatistieken) en koopcijfers te analyseren (frequentie, aantal verkochte goederen, omzet, enz.); 
Relevante informatie te sturen over de garantie;
U per post of e-mail informatie te sturen over nieuwe producten, de laatste nieuwtjes en aanbiedingen als u het vakje correspondentie aanvinkt.


Uw gegevens worden in het kader van de garantie 10 jaar in onze klantenfiches bijgehouden. De factuur wordt tot 3 jaar na het einde van de zakelijke relatie bewaard voor marketingdoeleinden.


3.3. Catalogus aanvragen

Wij bewaren uw persoonsgegevens om:
u op de hoogte te brengen van nieuwe producten, aanbiedingen en toekomstige evenementen; 
klantenenquêtes uit te voeren.

De verplicht in te vullen gegevens worden voor marketingdoeleinden ingezet.

Uw gegevens worden 3 jaar lang in onze marketingfiches bewaard voor marketingdoeleinden.

3.4. Stressless.com | Ekornes.com | Ekornes.be

Wanneer u website.com bezoekt, verzamelen wij uw persoonsgegevens om onze webpagina's aan te passen en te verbeteren. Daarnaast kunt u op andere kanalen en websites dan de onze reclame zien over onze producten. 
Meer uitleg over de cookies die wij gebruiken:

NAAM: _GA
Wordt gebruikt om een onderscheid te maken tussen gebruikers en sessies. Het cookie wordt aangemaakt om de javascript-bibliotheek te kunnen laden. Er is geen oudere versie van het _ga-cookie. Telkens wanneer u gegevens verstuurt naar Google Analytics wordt het cookie geüpdatet.

NAAM: _GAT_UA-
Wordt gebruikt om een onderscheid te maken tussen verschillende tracking objecten die worden aangemaakt tijdens de sessie. Het cookie wordt aangemaakt om de javascript-bibliotheek te kunnen laden. Er is geen oudere versie van het _gat-cookie. Telkens wanneer u gegevens verstuurt naar Google Analytics wordt het cookie geüpdatet.

NAAM: _GID
Wordt gebruikt om verschillende gebruikers te identificeren.

NAAM: ASP.NET_SESSIONID
Een platform sessiecookie voor algemene doeleinden dat wordt gebruikt door websites die gebouwd zijn met op Microsoft.NET-gebaseerde technologieën. Wordt vaak gebruikt om geanonimiseerde gebruikerssessies actief te houden op de server.

NAAM: EKORNES.MODALINTRUDER
Dit cookie wordt gebruikt om te vermijden dat het modale venster opnieuw opent nadat de gebruiker het gesloten heeft.
Via het modale venster kunnen gebruikers inschrijven op de nieuwsbrief.

NAAM: SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
De naam van dit cookie komt overeen met het Sitecore CMS en wordt gebruikt om herhaalbezoeken van unieke gebruikers te identificeren bij de webanalyse.

NAAM: STRESSLESS#LANG
Dit cookie komt overeen met het Sitecore CMS en laat websites toe om de website in de juiste taal weer te geven.

NAAM: USECOOKIE
Met dit cookie wordt een pop-upmenu geopend/gesloten dat de gebruiker toestemming vraagt om cookies te mogen gebruiken.

3.4.1. Statistieken en analyse 

Ekornes verzamelt informatie over bezoekers van website.com om statistieken op stellen over hoe de website wordt gebruikt. Met die gegevens wordt de informatie op de website verder verbeterd en ontwikkeld. Zo verzamelen we bijvoorbeeld hoeveel keer de website bezocht is, hoe lang die bezoeken duren, welke website de gebruiker naar de onze heeft geleid en welke browser wordt gebruikt. 

3.4.2. Gebruik van cookies 

Ekornes gebruikt cookies op website.com. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen als u een website bezoekt. Via die cookies kunnen wij uw surfgedrag op onze website beter begrijpen en zo uw gebruikservaring verbeteren. Cookies bevatten enkel tekst, die gewoonlijk versleuteld is. 

U heeft inspraak

U kunt er bij alle browsers voor kiezen om cookies te beperken of uit te schakelen door naar de instellingen van de browser te gaan. 

U moet daarbij wel weten dat zodra u cookies beperkt, de werking van onze en andere websites kan worden aangetast. 

Als u meer wilt weten over hoe u de instellingen kunt aanpassen en cookies kunt controleren, kunt u de website AboutCookies.org raadplegen. 
Wenst u meer te weten over hoe Google uw gegevens gebruikt op hun advertentieplatform, dan kunt u terecht op Google’s website..

4. DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN 

De persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt, worden enkel verwerkt door leveranciers die Ekornes' voorschriften naleven inzake het verwerken van persoonsgegevens. Zij tekenen daartoe een gegevensverwerkingsovereenkomst met ons. 

5. UW RECHTEN 

Als gebruiker van de diensten van Ekornes heeft u het recht om informatie over uw persoonsgegevens op te vragen en de manier waarop ze worden verwerkt. In lijn met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming kunt u ook vragen om uw gegevens aan te passen of te wissen of om de verwerking ervan te beperken. 

Ekornes verwerkt uw persoonsgegevens om zijn rechtmatige belangen te behartigen, zijn overeenkomst met u na te komen of naar aanleiding van uw toestemming bij de verwerking. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, heeft dat geen invloed op het wettige karakter van de verwerking die in de periode tot de intrekking plaatsvindt. 

Ekornes Sarl slaat de gegevens die via de website worden verzameld op in een geautomatiseerd register, zodat het u steeds commerciële informatie kan versturen en marktonderzoeken kan uitvoeren. 
Stuur ons een brief op: 
Ekornes SARL – Service Consommateurs - Centre d'affaires Activa - Allées Condorcet - BP 1142 - 64011 PAU CEDEX - France 
of een e-mail naar serviceclient.fr@ekornes.com.
Tel.: 0 805 02 40 32 - oproep is gratis vanaf een vaste telefoon.

De volgende dienstverleners hebben toegang tot uw persoonsgegevens: hostingdienst van de databank, gevestigd in Frankrijk, e-mail router-dienst, gevestigd in Frankrijk, postkantoor, gevestigd in Frankrijk. 

U kunt als natuurlijk persoon algemene of bijzondere richtlijnen doorgeven aan respectievelijk een door het CNIL erkende vertrouwenspersoon of aan de verwerkingsverantwoordelijke. Die richtlijnen kunnen betrekking hebben op het bewaren, wissen en doorgeven van persoonsgegevens bij overlijden. Zo kunt u iemand aanduiden die uw richtlijnen moet uitvoeren. U kunt de richtlijnen ook steeds aanpassen. Als u vóór overlijden geen richtlijnen heeft geformuleerd, vervallen bepaalde rechten op uw erfgenamen, met name het recht op inzage. 


Heeft u hieromtrent een vraag, dan kunt u een e-mail sturen naar Lene Flem Debess Thor Vidar Larsen Thor.Vidar.Larsen@ekornes.com

Als u denkt dat Ekornes uw rechten in het kader van de geldende gegevensbeschermingswetgeving heeft geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in Noorwegen of in uw land van verblijf. 

6. WIJZIGINGEN 

Ekornes behoudt zich het recht om deze privacyverklaring bij te werken en te wijzigen. Wij brengen u via onze diensten steeds op de hoogte van elke wijziging.