Bestel of download de catalogus

Ontdek onze volledige Stressless catalogus 
 
   
Catalogus Stressless 2018
De gegevens die via deze site worden verzameld, worden door Ekornes SARL bewaard in een informaticabestand dat dient om u commerciële informatie te sturen en onderzoek te doen. Conform Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, heeft u recht op inzage, wijziging, wissen, herroeping van instemming en schrapping van de u betreffende gegevens. Ook heeft u het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van deze gegevens door ons schriftelijk te contacteren op het volgende adres:
 
U kunt ons contacteren op: Ekornes SARL – Service Consommateurs - Centre d'affaires Activa - Allées Condorcet - BP 1142 - 64011 PAU CEDEX of per mail naar serviceclient.fr@ekornes.com. Gratis nummer: 0 805 02 40 32- gratis oproep via een vaste lijn.
 
 
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het informeren over nieuwe producten, promoties, toekomstige evenementen en het organiseren van consumentenenquêtes.
De juridische basis van de verwerking is de instemming van de persoon van wie de persoonsgegevens worden verzameld.
U heeft ook het recht om te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
De verplichte gegevens dienen voor prospectiedoeleinden.
De informatie over het contractueel karakter van de eis tot levering van bepaalde gegevens (die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst)
De ontvangers van uw gegevens zijn onze volgende dienstverleners: de hostingdienst, gevestigd in Frankrijk, de emailingvoorbereider, gevestigd in Frankrijk, verzender van de post, gevestigd in Frankrijk.
Als natuurlijk persoon kunt u algemene of bijzondere richtlijnen geven aan een derde vertrouwenspersoon die erkend is door de Gegevensbeschermingsautoriteit, of aan de verantwoordelijke gegevensverwerker, met betrekking tot het bewaren, wissen en doorgeven van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Zij kan een persoon aanduiden die belast wordt met de uitvoering en de gegevens op ieder moment kan wijzigen. Bij gebrek aan richtlijnen hebben de erfgenamen de mogelijkheid om bepaalde rechten uit te oefenen, in het bijzonder het recht op inzage.
Uw gegevens worden gedurende 3 jaar in ons prospectiebestand bewaard voor commerciële prospectiedoeleinden.