Milieu en sociale verantwoordelijkheid

Voor de aarde zorgen..

Bij Ekornes is duurzaamheid meer dan alleen een claim die we doen. Het is een manier van leven die veel verder gaat dan een goede zaak waar wij voor pleiten, want het milieu respecteren houdt in dat wij ons erfgoed op waarde schatten en onze Noorse cultuur in ere houden.