HÅNDVERK SOM ALDRI GÅR AV MOTEN

Kunnskapen om møbelproduksjon og viljen til å utfordre den konvensjonelle måten å lage møbler på har gått i arv hos oss siden 1934, og preger fremdeles alt vi leverer.