Bli inspirert! Se vår nyeste Stressless® kataloger 2022/23
Nyhet! Opplev et nytt nivå av komfort med Stressless® Rome

Omtanke for planeten

 
I Ekornes er miljøvern mer enn bare et ord. Det er en livsstil som går langt utover å snakke varmt om en sak, fordi respekt for miljøet innebærer at vi setter pris på arven vår og tar vare på kulturen vår som nordmenn.
 
Det vakre landet vi er så heldige å kalle hjem maler et bilde av det harde arbeidet og historien til dem som har bodd her før oss. Vår historiske nærhet til jorda og havet gir oss enda flere grunner til å ta vare på det krystallklare vannet i fjordene som våre forfedre seilte i, og bevare den majestetiske skjønnheten til fjellene og landet som våre familier har bygd sine liv på. Uten dette vakre landskapet ville vi ikke ha vært de vi er i dag.
 
Omtanke for miljøet beskytter ikke bare arven vår, men baner også vei for fremtiden. En fremtid som fortjener den samme skjønnheten som vi har fått oppleve. Arbeidet med å sikre naturen for kommende generasjoner er et resultat av små tiltak og endringer som gjøres på daglig basis, for å sikre et godt miljø.
I Ekornes gjøres ikke disse daglige tiltakene kun for å forenkle en prosess eller for å redusere en kostnad. De gjøres av hensyn til de vi bryr oss om og alle som kommer etter oss.
 
Vi gjenbruker materialer av praktiske hensyn, for å redusere behovet for ekstra ressurser – ressurser som kan brukes på en bedre måte. I stedet for å kaste restmateriale på fyllingen, gjenbruker vi dem til andre ting. Ta for eksempel den vakre europeiske bøken vi bruker i bunnen av Stressless-stolene. Spon fra treet samles sammen og brennes, for å produsere varme som brukes på våre anlegg, et tiltak som gir redusert strømforbruk og som beskytter skogene som omgir oss. Skinnrester fra sofaer og stoler blir også samlet inn og solgt videre til bedrifter som lager mindre produkter, slik at ingenting går til spille.
Ingeniørene har også designet komplekse prosesser som ikke bare beskytter miljøet, men også våre medarbeidere. Vi bruker intensive prosesser, som f.eks. lukket avfetting av stål, slik at vi unngår skadelige utslipp i luften og havet. Vi innfører nye arbeidsmåter og prosesser for å beskytte helsen til våre medarbeidere og renheten i vannet.
 
Miljøvennlige materialer blir valgt ut og kjøpt inn, og vannbasert beis og lakk blir benyttet. Kun materialer av høyeste kvalitet blir benyttet. Vårt mål er å lage et produkt som avgir et minimalt avtrykk på miljøet, et produkt som kan vare i flere tiår. Disse daglige tiltakene er det som gir produktene fra Ekornes den høye kvaliteten. Vi gir deg møbler som varer, slik at du kan gi ditt bidrag til miljøet og kloden.

Ekornes policy for sustainable leather sourcing

One of the key environmental focus areas for Ekornes is to make products that last for a long time. To do so our leather needs to be of top quality and performance. Our own inspectors take part in the leather selection, which is conducted in accordance with international norms for quality determination. All Ekornes tanneries shall comprehend, sign and comply to Ekornes’ quality specification for leather.

Ekornes take the responsibility to make sure that the leather is manufactured according to current laws, guidelines and recommendations relating to their utilisation properties, and for the use and content of chemicals and other substances. Ekornes are cooperating with recognised international institutions in this line of business to ensure that we are updated at all times with events relating to health, safety and the environment. Ekornes are applying as a member of the Leather Working Group (LWG) endeavouring to promote improvement in the leather manufacturing industry by creating alignment on environmental priorities, bringing visibility to best practices and providing guidelines for continuous improvement.

All Ekornes’ leather suppliers shall comprehend, sign and comply to Ekornes’ restricted substance specification (RSL) for leather. The RSL is kept up to date by BLC Leather technology, ensuring that all relevant legal and chemical safety requirements are included. Ekornes do random sample testing for RSL compliance in addition to having suppliers do testing.
Ekornes only use leather from cattle bred for food production (meat, dairy). For Ekornes the animal welfare perspective in our leather supply chain is highly important. Animal welfare is also included in Ekornes’ Supplier Principles, stating our requirements and expectations to our suppliers. Ekornes recognize and endeavour to promote The Five Freedoms recommendations on animal welfare set out by the World Organisation by Animal Health (OIE) as a guideline for the leather supply chain.
1. 1.    Freedom from hunger or thirst by ready access to fresh water and a diet to maintain full health and vigour
2. 2.    Freedom from discomfort by providing an appropriate environment including shelter and a comfortable resting area
3. 3.    Freedom from pain, injury or disease by prevention or rapid diagnosis and treatment
4. 4.    Freedom to express (most) normal behaviour by providing sufficient space, proper facilities and company of the animal's own kind
5. 5.    Freedom from fear and distress by ensuring conditions and treatment which avoid mental suffering

Ekornes promote management and measures avoiding the use of leather from deforestation areas. This includes buying from tanneries that are sourcing from slaughter houses that make public commitments to stop directly sourcing cattle from ranches with illegal activities and agreed to avoid purchase from properties from deforestation and protected areas, such as the Amazon Biome.