Ledige stillinger

Supply Chain Manager

Vi søker en teamorientert Supply Chain Manager som skal lede gjennomføringen av definerte forbedringsprosjekter  i selskapet.

Les mer
Innkjøper – Ekornes ASA®

Innkjøpsavdelingen har ansvar for å drifte innkjøpsprosessen I Ekornes. Avdelingen har ansvar for å finne riktige leverandører for å sikre råvarer til produksjon til riktig kost og kvalitet levert til rett tid. Ellers bistår avdelingen i investeringsprosjekt og andre anskaffelser til selskapet. Innkjøpsavdelingen består i dag av 6 ansatte tildelt definerte produktgrupper.

Les mer
Designer Stressless

Ekornes-konsernet er en av Europas største møbelprodusenter, mest kjent for merkevarene Ekornes®, Stressless®, Svane® og IMG®. Ekornes opererer i et globalt marked, og har en eksportandel på over 85 %. Konsernet har fem fabrikker i Norge, en i USA og tre i Asia. Antall ansatte ved utgangen av 2016 var 2 146 og konsernomsetningen var NOK 3143,4 millioner.

Les mer