How Ekornes works with leather

Slik arbeider Stressless® med lær

Stressless er en av Europas største forbrukere av hud. Læret kjøper vi fra utvalgte garverier fra hele verden. Over 90 % av våre produkter leveres i lær og vi har vårt eget team av lærspesialister.

Inspeksjoner og kvalitetsrevisjoner gjennomføres regelmessig hos alle leverandører, både av interne inspektører og eksterne inspektører. Vi samarbeider med anerkjente internasjonale institusjoner på dette fagfeltet for å sikre at vi alltid er oppdatert.

HMS
Ekornes krever at våre møbellær blir produsert i henhold til gjeldende lover, retningslinjer og anbefalinger. Miljøvern har høy prioritet i vår virksomhet, noe som er synlig i selskapspolicyen vår. Vi samarbeider tett med det ledende uavhengige lærteknologisenteret BLC for å sikre at vi alltid er oppdatert når det gjelder helse, sikkerhet, dyrevelferd og miljø. Ekornes krever full etterlevelse med kjemikalieregelverket fra REACH. Denne listen blir oppdatert hvert år.

Testing
Flere tester gjennomføres for å sikre kvaliteten på våre produkter, og for ivareta helse og sikkerhet for våre kunder og ansatte. Testmetodene blir gjenomgått hvert år for å sikre at de er oppdatert med hensyn til nyeste utstyr og testteknologier.

Utvalg
Ekornes har som mål å bruke så mye av hver hud som mulig, men vi har strenge, faste regler for utvalg og bruk av lær. Noen naturlige merker er viktige fordi de gir møbelet personlighet. Andre merker igjen kan skjemme utseendet og blir derfor skjult på møblet eller ikke bruk.