Robot nummer 100 bliver budt velkommen

Sendt den Driftsingeniør Hallbjørn Rasmussen fra Ekornes sammen med den nye robot.

Den nye robot, som i denne uge tages i brug hos Ekornes, er i godt selskab.  Den bliver nummer 100 i rækken af robotter i Ekornes-koncernen, og skal bidrage til at producere fantastiske 1700 Stressless® siddepladser dagligt.

Den nye robot, som i denne uge tages i brug hos Ekornes, er i godt selskab.  Den bliver nummer 100 i rækken af robotter i Ekornes-koncernen, og skal bidrage til at producere fantastiske 1700 Stressless® siddepladser dagligt.

Ekornes-koncernens 6 norske fabrikker er langt fremme, når det gælder automatisering, og Stressless®-fabrikken i Ikornnes er den med flest robotter. Her arbejder 760 mennesker og 68 industrirobotter side om side, godt hjulpet af mange andre maskiner. 

Robot nummer 100
Robot nummer 100 får sin arbejdsplads i stålafdelingen, der er den afdeling i koncernen med flest robotter fra tidligere.  I alt er der cirka 50 standard-industrirobotter i denne afdeling.  De fleste er placeret i midten af en arbejdscelle, og rundt om har de avancerede maskiner som føder, måler, bøjer, skærer, lodder og monterer komponenter. 

Lønsom automatisering
Den høje grad af automatisering gør, at Ekornes kan producere rationelt, præcist og effektivt.  Prisen pr. enhed bliver dermed på et acceptabelt niveau, til trods for et højt lønniveau i Norge.  Automatiseringen giver øget konkurrencekraft, og medarbejdere, der har fået deres arbejdsopgaver overtaget af maskiner, er nu i fuldt sving andre steder på fabrikken.  Robotterne overtager velkomment opgaver med tunge og gentagne bevægelser, samtidig med, at de er med til at sikre fortsat produktion i Norge. 

Mange af automatiseringsprojekterne bærer præg af både forskning og udvikling.  Det nære kendskab til produkterne og processerne er afgørende for at finde smartere måder at producere på, og alle ansatte bliver opfordret til at bidrage med forslag til forbedringer.


 
De mange ingeniører hos Ekornes har udtænkte flere gode og tidsbesparende løsninger i løbet af årene med fokus på automatisering og standardisering.Kompetencebedrift
De mange ingeniører hos Ekornes har udtænkte flere gode og tidsbesparende løsninger i løbet af årene med fokus på automatisering og standardisering. Det gør de i tæt samarbejde med operatørerne på fabrikken, som har førstehåndsviden om, hvor man kan presse tid ind i produktionsprocessen. Omlægningen af arbejdscellen for vangejern er et godt eksempel på dette. Med de nye justeringer er kapaciteten næsten fordoblet.


HjulDen nyeste robot er med til at producere en vigtig komponent i en Stressless® stol: vangejernet med glideskinnen. Det er denne del af stolen, som sørger for at man kan justere siddestillingen ved hjælp af kropsvægten, og stor præcision er vigtig for, at systemet skal fungere godt.


Billede på toppen: Driftsingeniør Hallbjørn Rasmussen fra Ekornes sammen med den nye robot.