Robotene lærer å sy

Sendt den Robotene lærer å sy

Elastiske materialer gjør automatisering av sømproduksjon vanskelig. Den store utfordringen er å få robotene til å føre huden riktig frem til nålen.

Elastiske materialer gjør automatisering av sømproduksjon vanskelig. Den store utfordringen er å få robotene til å føre huden riktig frem til nålen.

Hittil har ingen i verden klart å automatisere sømproduksjon på en fullgod måte. Ekornes har ikke tenkt å la seg stoppe av den grunn.

- Målet er å redusere den manuelle operasjonstiden på sømavdelingen med 50 prosent. Det første delmålet er å ha automatisert fire-fem prosent av sømproduksjonen innen 2009, sier Leif Jarle Aure, han er leder for automatiseringsprosjektet.

Frigjør hender
Det skal noe til å erstatte en nøyaktig og erfaren hånd på alle områder, men flere roboter i sømproduksjon kan frigjøre hender til nye oppgaver som oppstår når produksjonsvolumet går opp.

- Jeg håper også at vi kan fjerne noen av de tyngste statiske operasjonene vi har i dag, sier Aure.

For Ekornes er automatisering en viktig strategi for å unngå utflagging av produksjonen.