Ny beis- og lakkavdeling i drift

Sendt den Ny beis og lakkavdeling i drift

Ekornes har tatt i bruk et helt nytt bygg for beising og lakkering av treverk på Stressless® hvilestoler. 

Ekornes har tatt i bruk et helt nytt bygg for beising og lakkering av treverk på Stressless® hvilestoler. 

Det nye bygget er 1600 m2, og har kostet 18 millioner kroner.  I tillegg er det investert 30 millioner i avansert teknologi.  Seks roboter sørger for påføring av vannbasert beis og lakk i lukkede celler, og kapasiteten tillater behandling av 3400 understell pr. dag. 

Ved byggingen ble det tatt hensyn til risiko for flodbølge ved eventuell utrasing fra Åkernesremna i Stranda kommune.  Betonggulvet er 90 cm tykt og skal hindre oppdrift.  Vinduene er flyttet en ekstra halvmeter opp på veggen, og teknisk utstyr er installert i andre etasje.  

Også det nye ekspedisjonsbygget på 1650 m2 er nå klart for bruk. Det er investert 15 millioner kroner i dette bygget, som gir Ekornes seks nye lasteramper for bil i tillegg til de eksisterende seks lasterampene og containerhavnen som benyttes i dag.