Jubileumsbok

Sendt den Fra springfjær til Stressless

Boka gis ut i forbindelse med Ekornes sitt 75-arsjubileum. Den er rikt illustrert med bilder fra bedriftens ulike produksjons anlegg, fra internasjonale markeder, av produktene og ikke minst av de ansatte.

Ekornes ASA er Norges største møbelprodusent og hovedproduktet til Ekornes er Stressless.

Stressless har siden lanseringen I 1971 blitt solgt i over seks millioner eksemplarer (sitteplasser).

Bedriften ble etablert I 1934 som spesial produsent av fjærer til møbelindustrien. Takket være grUnderen Jens E. Ekornes sine visjoner og medarbeidernes innsats, vokste
bedriften pa imponerende kort tid fram i tetposisjonen blant norske møbel produsenter.

Ekornes har opplevd både opp- og nedturer. I denne boka får vi være med på disse.

Boka gis ut i forbindelse med Ekornes sitt 75-arsjubileum. Den er rikt illustrert med bilder fra bedriftens ulike produksjons anlegg, fra internasjonale markeder, av produktene og ikke minst av de ansatte.

Eldar Høidal (f. 1956) er utdannet historiker fra Høgskulen i Volda og Universitetet i Trondheim. Han har siden 1995 vært ansatt som historiker ved møbelbransjens dokumentasjonssenter, Norsk Møbelfaglig Senter i Sykkylven. Han har skrevet flere bøker om møbelfaglige emner, blant annet bedriftshistoriene til Hov Dokka, Stokke AS og Pedro Møbler. Han har også ført i pennen 100-arshistoriene til de to hovedorganisasjonene i møbelindustrien, Norsk Treindustriarbeiderforbund og Norsk Industri — Møbelindustrien.

Boka er rikt illustrert trykt i farger og er på 460 sider.Format 24 x 28 cm.
Boka koster pr. stk. kr. 398.-.
Den er tilgjengelig i midten av uke 51.

Jubileumsboken også er å få kjøpt på www.haugenbok.no

ISBN 978-82-303-1457-9