Ekornes skaper bedre vilkår for produktutvikling

Sendt den PU-avdeling

Ekornes legger til rette for å designe enda mer komfortable og funksjonelle hvilestoler og sofaer i fremtiden.

Ekornes legger til rette for å designe enda mer komfortable og funksjonelle hvilestoler og sofaer i fremtiden.

Ekornes signaliserer en sterk satsing på produktutvikling i årene som kommer. Det skjer først og fremst gjennom å bedre arbeidsvilkårene for den eksisterende staben på 23 ansatte, ved en total ombygging av PU-avdelingen

Avdelingen for produktutvikling ledes av PU-direktør Arve Ekornes. Nylig kunne avdelingen ta i bruk en helt nyrenovert avdeling på Ikornnes, som er designet spesielt med tanke på arbeidsflyten i en produktutvikling. Dette er for øvrig en av de aller første delene av den opprinnelige fabrikken, som ellers er modernisert og bygget på flere ganger.

- Vi kan nå glede os over å ha en helt annen nærhet mellom de ulike leddene i prosessen. Dette gir os utsikter til en helt ny arbeidssituasjon, og vi skal sikre at Ekornes fremdeles lager design som er både innovative og lar seg industrialisere, sier Arve Ekornes. I 2007 kunne Ekornes glede seg over Merket for God Design som gikk til nyskapningen Stressless Jazz.

Ekornes design team holder til i den ene enden av avdelingen, med tre heltidsansatte industridesignere under ledelse av designsjef Jan Lade. Videre finder man ingeniører, produktutviklere, konstruktører og konfeksjonsteknikere som tar hånd om produktet helt til det er klart for å slippes på markedet. De ansatte har i stor grad selv fått påvirke utformingen av de nye og moderne arbeidsstasjonene.