Regnskap for 1. kvartal 2012

Sendt den

Ekornes har i dag lagt fram regnskap for 1. kvartal. Selskapets driftsinntekter er i første kvartal på NOK 679,7 mill. og driftsresultatet er på NOK 82.5 mill. Ordinært resultat før skatt er på 70,3 mill.
Ekornes har i dag lagt fram regnskap for 1. kvartal. Selskapets driftsinntekter er i første kvartal på NOK 679,7 mill. og driftsresultatet er på NOK 82.5 mill. Ordinært resultat før skatt er på 70,3 mill.


Det vises til Rapport 1Q 2012 for mer utfyllende information.