Caring for the earth B

Miljømæssige og sociale ansvar

Stressless sigter mod at opfylde sit miljøansvar i forbindelse med fremstilling, distribution, brug og destruktion af virksomhedens produkter. I årevis har virksomheden implementeret forbedringer på sine fabrikker, der gavner det interne og eksterne miljø, og har samtidig valgt mere miljøvenlige råmaterialer.

Vi deltager i FN's Global Compactinitiative.

Dette er en frivillig ramme, hvor medlemmer forpligter sig til at implementere ti principper for arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bæredygtig produktion, der beskytter miljøet.

UN Global Compact

FN-initiativet Global Compact.

Mer information

Som medlem af Global Compact

rapporterer vi hvert år om, hvad vi har opnået i vores daglige drift for at nå målene.