Bli inspirert! Se vår nyeste Stressless® kataloger 2023
Opplev et nytt nivå av komfort med Stressless® Rome

Hvordan vedlikeholde Stressless® utemøbler?

Det er to enkle og viktige råd som gjelder for at utemøbler skal bevare sitt utseende og vare lenge: regelmessig renhold og bruk av beskyttelsestrekk når møblene ikke er i bruk. Her følger noen råd om renhold, beskyttelse og oppbevaring av møblene.

/nb-no/-/media/stresslesssite/products/outdoor/maintenance/stresslessraincover1920x1280.jpg?cx=0&cy=0&cw=1920&ch=1080&hash=774002E732D98EF61FD73D9B41886231

Beskyttelsestrekk til møblene

For å forlenge levetiden på møblene, anbefaler vi at de dekkes til når de ikke er i bruk. Derfor har vi utviklet beskyttelsestrekk som er spesielt tilpasset møblene i Stressless® Outdoor-serien. Selv om vi har valgt materialer som er motstandsdyktige mot sollys, temperatursvingninger, fukt, støv og partikler som fraktes med vinden, vil slike eksterne faktorer alltid påvirke materialene negativt over tid. Beskyttelsetrekkene er enkle å ta på og av, og gir god beskyttelse mot vær og vind.

Når møblene settes bort for vinteren, eller skal stå tildekket over lengre tid, er det viktig at de først blir rengjort og har tørket godt opp. Pass også på at møblene har tilførsel av luft, slik at det ikke blir for tett under trekket.

Renhold av utemøblene

/nb-no/-/media/stressless/feature/spots/product/outdoor/laurelo200blackmilosrectblack1440x820.jpg?cx=0&cy=0&cw=1920&ch=1080&hash=54A01D76FBA22FB6C8896EEA76E33EB8

Hvordan vedlikeholde treverket på bordplaten?

Bordplaten er behandlet med oljebeis og olje. Denne behandlingen fremhever den vakre, naturlige strukturen i treverket og gir samtidig en god beskyttelse.

Bordplaten bør etterbehandles med olje ca. en gang pr. år til hvert annet år, avhengig av hvor mye slitasje bordet er utsatt for. Regelmessig rengjøring og hyppig bruk av beskyttelsestrekket vil forlenge perioden mellom hver gang det er behov for etterbehandling. Bordet må være rengjort og helt tørt før det etterbehandles.

Ved behov slipes overflaten veldig lett ned med finkornet sandpapir. Unngå å pusse for mye, da dette kan fjerne noe av pigmentene fra fargebehandlingen. Bordplaten må være helt ren og støvfri før behandling.

Vi anbefaler at det brukes olje for eksteriør fra en anerkjent produsent. Følg bruksanvisningen på produktet nøye. La overflaten tørke et par dager før den tas i bruk. I tørkeperioden må bordet stå tørt og uten tildekking.


Rengjøring av bordplaten

Overflaten rengjøres enkelt med en lett fuktet klut, eventuelt oppvridd i mildt såpevann ved behov.

Lagring av bordet

Bordene kan ikke demonteres og har svært høy vekt. Vi anbefaler at bordet om mulig står lagret tørt når det ikke er i bruk, eventuelt at beskyttelsestrekket benyttes for å dekke til bordet.

Ytre faktorer

Sollys
Sterkt sollys og varme vil over tid påvirke farger og de naturlige egenskapene til tekstiler, treverk og metall. Vi anbefaler at møblene står på en skyggefull plass, eventuelt beskyttes med trekk når de ikke er i bruk.

Fukt
Selv om tekstiler, stål og treverk tåler en del fukt, så kan nedbør bære med seg partikler som sliter på materialene. Langvarig fukt over tid gir også grobunn for mugg og jordslag. Vær oppmerksom på at dette forsterkes av dårlig ventilasjon.

Vi anbefaler derfor at møblene settes under tak når det er ventet regn, eller at man bruker de spesialtilpassede beskyttelses-trekkene. Pass også på at det er god ventilasjon under trekket, slik at det er noe gjennomstrømming av luft.

Oppbevaring utenom sesong
Møblene bør settes tørt for lagring utenom sesong. Forsikre deg om at møblene er rengjort og helt tørre. Åpne glidelåsene og sjekk også at skummet er helt tørt før vinterlagring. Det kan føles tørt på utsiden av møbelet, men likevel være noe fukt inne i skummet. Møblene oppbevares beskyttet og tørt, med god lufttilførsel. De må aldri pakkes inn i tett plast.

 

Demontering av stolene

Det er mulig å demontere stolene før oppbevaring. For at stolene skal holde seg fine så er det viktig at de ikke pakkes for tett. Dette kan nemlig føre til trykkmerker og det kan oppstå muggdannelser. Myke deler kan legges mot hverandre, men pass på at det er god lufttilførsel.

Ved regelmessig pleie vil du bevare møblene fine og funksjonelle og ha glede av dem i mange år fremover

/nb-no/-/media/stresslesssite/products/outdoor/laurelbreezelightgreymilostable1440x820.jpg?cx=0&cy=0&cw=1920&ch=1080&hash=F02FFE2BC0237CDC51DA60C1F5B52AA1